Meerder antwoorden mogelijk
In verband met de wetten rondom privacy (AVG) worden de bovenstaande gegevens alleen gebruikt door SME (de uitvoerende partij van De Grote Plantenjacht). De persoonsgegevens worden bewaard in een database van SME en zullen verder niet gepubliceerd worden aan derden en kunnen op verzoek te allen tijde verwijderd worden. De adresgegevens van de school en het aantal deelnemende leerlingen worden gedeeld met FEE International (de opdrachtgever).