Cursus Citizen Science

Alle onderwijstypen
Datum: 26 juni 2019

In deze nascholing ontdek je hoe jouw leerlingen kunnen bijdragen aan echt wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatverandering. Je leert verschillende app’s kennen die gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van veldonderzoek en je gaat zelf aan de slag met de Grow app van Arnold van Vliet. Met je klas naar buiten gaan is niet alleen heel leuk en leerzaam, maar met deze hulpmiddelen ook makkelijk. De inhoud van deze nascholing kan leiden tot een of enkele lessen waarin een groot deel van de ecologieleerstof uit de examenprogramma’s en syllabi kan worden behandeld en verlevendigd.

De cursus is bedoeld voor zowel HAVO en VWO docenten als voor TOA's biologie en vindt plaats op 26 juni in het Forum gebouw van de Wageningen Universiteit.