Trouw Duurzame 100 - Duurzaam Onderwijs

Alle onderwijstypen
pakhuis_de_zwijger
Datum: 12 juni 2019 20:00

Van klimaatprojecten en afvalacties tot samen de natuur in: kinderen en jongeren komen op school in aanraking met de zorg voor onze leefomgeving en de natuur. Vaak steunt dat wel op een groepje gemotiveerde docenten die vinden dat duurzaamheid een belangrijker onderwerp op school moet worden. Zij zetten enthousiast projecten op, maar die gaan deels buiten de gewone lessen om. Dat roept de vraag op of het basis- en voortgezet onderwijs de volgende generatie voldoende voorbereidt op de noodzaak voor een duurzamere samenleving.

In hoeverre maken duurzaamheid, klimaat en kennis over biodiversiteit al deel uit van het kernprogramma op school? Actieve docenten hebben zich verenigd in bijvoorbeeld De Duurzame Pabo. Maar ook scholieren zelf komen in actie met de klimaatstakingen. Zet dit al zoden aan de dijk of moet het lesprogramma radicaler anders? En hoe betrekken we kinderen en jongeren buiten school om bij duurzaamheid en natuur?

Tijdens deze bijeenkomst zijn er verschillende sprekers, waaronder Henk Veurink: Eco-Schools docent en Duurzame Docent van het jaar 2018. Kijk voor meer informatie op de website van Pakhuis de Zwijger