IKC Merweplein
Basisonderwijs
IKCMerweplein
Merwe Donk 4
4207XB
GORINCHEM
Zuid-Holland
...
0183-681100
1
01-10-2019

IKC Merweplein

Missie

  • Het uitgangspunt op het Merweplein is dat we streven naar maximale veelzijdige ontwikkeling voor ieder kind, daarbij gebruikmakende van zijn of haar talenten. 

Visie

Op welke wijze willen we hier vorm aangeven:

  • Door de kinderen onderwijs bieden in veilig pedagogisch klimaat en het creëren van een open houding die gebaseerd is wederzijds respect.
  • Door ons onderwijs in overleg met de verschillende partijen (kind, ouder, leerkracht) zo goed mogelijk af te stemmen en zo in de onderwijsbehoeften en talent ontwikkeling van uw kind(eren) te voorzien, binnen de mogelijkheden van onze school. 
  • Door de kinderen medeverantwoordelijk te laten zijn en eigenaarschap te geven over hun leerproces. 
  • Door kwalitatief goed en uitdagend onderwijs te bieden. 
  • Door een doorgaande lijn van peuter tot puber te creëren. 
  • Door een professionele houding en werkwijze van het team.