Bosseschool (4).jpg

nederlandschoon

NederlandSchoon wil zwerfafval in Nederland voorkomen en bestrijden. Zij voert campagnes tegen zwerfafval, doen onderzoek, adviseert bedrijven en zet aanstekelijke acties op.

Belangrijke doelgroep hierbij vormen kinderen en scholen. NederlandSchoon is supporter van Eco-Schools op het gebied van Afval & grondstoffen. Doel is dat meer scholen aan de slag gaan met het thema ‘zwerfafval’ en lokaal actie ondernemen. Eco-Schools kunnen gebruik maken van het educatieve platform www.aandeslagmetafval.nl en worden actief betrokken bij de acties en campagnes die door Supporter van Schoon worden georganiseerd.

Meer weten over de beschikbare lesmaterialen? Kijk op www.aandeslagmetafval.nl
Wil je als school een zwerfafvalactie aanmelden? Ga naar www.supportervanschoon.nl
Wil je als school materialen voor een zwerfafvalactie bestellen? Ga naar www.webshopschoon.nl

Etalage