neptunus-6642.jpg

projectpartner De Grote Plantenjacht

Internationaal sub-project van Eco-Schools

‘De Grote Plantenjacht’ oftewel The Great Plant Hunt is een internationaal project mogelijk gemaakt door Toyota Motor Europe en is een subprogramma van Eco-Schools. Eco-Schools uit verschillende landen nemen deel aan dit project en inventariseren de biodiversiteit in hun directe schoolomgeving.

Groen is één van de tien thema’s van Eco-Schools en biodiversiteit is een heel belangrijk onderdeel daarvan. Biodiversiteit is van belang voor ecologische evenwichten en die groene omgeving is weer belangrijk voor de gezondheid van mensen. Dat geldt zeker ook voor de leefomgeving van kinderen. Denk natuurlijk spelen, bewegen, ontdekkend leren, gezonde lucht. Steeds meer scholen zijn al bezig met het vergroenen van de schoolomgeving. Dit lesmateriaal sluit daar naadloos op aan.

Eco-Schoolsaanpak

Dit programma gaat over natuur en biodiversiteit in de buurt van de school en wat daar allemaal te ontdekken valt. Leerlingen in de groepen 5, 6, 7 en 8 gaan actief aan de slag met natuur in de buurt en onderzoeken hoe het is gesteld met hun groene omgeving. Deze onderzoeksaanpak, gevolgd door het opstellen van een actieplan, waarin de leerlingen zelf voorstellen doen om de schoolomgeving te vergroenen is typisch de opzet van Eco-Schools.

Iedere deelnemende school ontvangt een bijdrage van € 100,- om de plannen daadwerkelijk te realiseren. Daar staat tegenover dat we van de docent vragen om een rapportageformulier in te vullen waarin zij de belangrijkste uitkomsten van het project delen met andere scholen.

Naast het onderzoek en het actieplan bestaat dit lesproduct uit een stuk inhoudelijke verdieping rond het thema biodiversiteit dat eventueel kan worden gezien als vervanging van het desbetreffende hoofdstuk uit de lesmethode.

grote plantenjacht1Het lesmateriaal

De Grote Plantenjacht bestaat uit vijf lessen en een evaluatie:

  1. kennistest en quiz;
  2. natuurschatkaart maken;
  3. leerkaarten;
  4. natuurschatkist;
  5. biodiversiteitsscan en actieplan;
  6. kennistest/evaluatie

ToyotaFundForEU LogoToyota Motor Europe

De Grote Plantenjacht is mogelijk gemaakt door Toyota Motor Europe. Samen met hen is het internationale lesmateriaal geschikt gemaakt voor de Nederlandse scholen.