Wellant Boskoop.jpg

Op 20 juni 2019 heeft op de Bosseschool in Middelharnis een audit plaatsgevonden voor het behalen van de 6e Groene Vlag. Een spannend moment voor de school en het Eco-team, op basis van het aangeleverde materiaal en de rondleiding door de school is de audit met succes afgerond. Als tweede school in Nederland mogen zij de 6e Groene Vlag in ontvangst nemen.

De uitreiking

Eind september is dit feestelijk gevierd bij de Bosseschool. Het Eco-team, de begeleider, de juffen en verschillende schoolklassen waren aanwezig. Naast mensen van de school waren ook wethouder Tea Both en Anne Marijke Elema van de gemeente Middelharnis, een vertegenwoordiger van Deltawind en Eco-Schools Nederland aanwezig tijdens dit feestelijke moment. Iedereen had een korte toespraak voorbereidt voor het Eco-team waarin de trots is uitgesproken en plannen voor de toekomst zijn gemaakt. De Groene Vlag, de bijbehorende certificaten en een cheque van Deltawind van 500,- euro zijn uitgereikt aan het Eco-team. Het Eco-team had nog een hele leuke quiz met stellingen voorbereid voor de aanwezigen en de twee nieuwe leden van het Eco-team zijn bekend gemaakt.

20190920 095250 Bosseschool

Interview met het Eco-team

Aan het eind mochten wij van Eco-Schools Nederland nog even kort spreken met het Eco-team en Eveline, de Eco-Schoolscoördinator van de school. In het Eco-team zitten onder andere Wes en Elin. Zij zitten nu beide in groep 8, dit wordt hun 3e jaar in het Eco-team, Aiden en Kyra zitten in groep 7, dit wordt hun tweede jaar in het Eco-team. Het Eco-team vergadert één keer per acht weken, waarbij ze een goede taakverdeling maken, met een overzicht van wie wat doet en wanneer. Zo checken ze bijvoorbeeld aan het eind van de dag of in alle lokalen het digibord en de computers zijn uitgezet. Als dat niet zo is dan hangen ze een briefje op en zetten ze de computer en het digibord uit.

Wat het Eco-team het leukst vond aan het afgelopen jaar? Het rondleiden van de Eco-Schools-auditeur, het dak op gaan om de zonnepanelen te bekijken en het debat dat ze vorig jaar gehouden hebben. Het debat ging over de gevolgen van wel of niet vlees eten. Voor Eveline -de coördinator van het Eco-team- was het hoogtepunt dat het Eco-team groen licht heeft gekregen voor de 6e Groene Vlag, ze voelt zich erg trots op deze prestatie.

 

Toekomstplannen

Er liggen al grote plannen voor de komende jaren. Het schoolplein moet groener, in plaats van pakjes drinken meenemen naar school wil het Eco-team de leerlingen opnieuw stimuleren om een dopper mee te nemen en ook willen ze grotere afvalbakken voor plastic en GFT, want die zijn volgens het Eco-team nu nog te klein.

De school werkt ook samen met verschillende mensen die zich inzetten voor duurzaamheid. Zo hebben zij een ‘Eco-opa’ die veel kennis heeft over duurzaamheid en erg betrokken is bij de school. Ook hebben ze een natuurdocent die het Eco-team helpt met verschillende projecten. Zo heeft hij bijvoorbeeld groep vijf les gegeven over afval.

Reden om mee te doen

Het werkt ‘gewoon goed’ en de leerlingen zijn erg enthousiast. De kinderen vinden het belangrijk voor het milieu en ze zien geen reden om te stoppen als het zo goed loopt. Het Eco-team: “Als je na twee jaar stopt dan krijgen alle nieuwe leerlingen niks mee van het keurmerk. Die krijgen geen kans om in het Eco-team te zitten, iedereen verdient die kans toch?”

Tips voor andere Eco-Schools

Wat het Eco-team andere scholen wil meegeven? “Blijven doorzetten. Probeer elk jaar nieuwe doelen te bedenken en werk daar naar toe. Ook is het belangrijk om de duurzame voordelen te benadrukken vindt het Eco-team, want hierdoor worden de leerlingen zich er van bewust dat elk steentje bijdraagt aan het milieu.” Het Eco-team vindt dat alle scholen Eco-School moeten worden en stimuleren ze hiervoor. Een mooi streven!