Zevensprong_Houten_9-10-2019 (48).jpg

Extern nieuws | Bron: www.hilversum.nl


comeniusDuurzaamheid | Groene vlag | Bewustzijn

Duurzaamheid is een hot item, ook op het Comenius College in Hilversum. Daar start een groep leerlingen met het tweejarige programma Eco-Schools om zo hun school te verduurzamen. Het traject maakt deel uit van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Hilversum waarin duurzame en frisse scholen een van de doelstellingen is.

Rick Visser, roostermaker bij het Comenius College, is een van de drijvende krachten achter Eco-Schools. Volgens hem sluit het programma goed aan op een ander project van de school: de Duurzame Stad. ‘Hierbij werken leerlingen in groepjes aan een duurzame stad waar ze in het jaar 2030 willen wonen. Daarnaast besteden docenten bij allerlei vakken aandacht aan het onderwerp duurzaamheid. Het programma Eco-Schools leek ons een mooie manier om al die duurzame initiatieven te bundelen.’

1500 gedreven mensen

Ook aardrijkskundedocent Rens oude Egbrink is bij het project betrokken. ‘Tien jaar geleden was er weinig in het nieuws over milieu en duurzaamheid, maar we komen er steeds meer achter dat het zeer belangrijk is en dat we er echt iets mee doen.’ Visser beaamt dat: ‘Op deze school zitten ruim 1500 leerlingen. Wij willen ze bewustzijn meegeven en hopen dat straks 1500 gedreven mensen de wereld intrekken met de boodschap dat je zuinig moet zijn met energie en afval.’
Inmiddels heeft het Comenius College een intentieverklaring getekend waarin het zich bereid toont te werken aan een duurzame school. ‘Bij het project hoort een stappenplan’, legt Visser uit. ‘Als je al die stappen volgt, krijg je uiteindelijk de Groene Vlag (een door de VN erkend keurmerk, red.)’

Eco-team

De eerste stap is het samenstellen van een zogenoemd Eco-team, een werkgroep die bestaat uit leerlingen uit alle jaarlagen en docenten. Het Comenius College is nog druk bezig om dit team te vormen. Uiteindelijk hopen Visser en oude Egbrink dat de hele school zich voor het onderwerp gaat interesseren. ‘Maar dat is meteen het grootste knelpunt’, denkt de docent Aardrijkskunde. ‘Het is moeilijk om op zo’n grote school iedereen mee te krijgen.’ Toch hebben beiden er vertrouwen in dat dit gaat lukken. Visser: ‘Het is maar net wat wij er van maken.’
De tweede stap is het uitvoeren van een duurzaamheidsscan. Leerlingen krijgen tien aparte vragenlijsten die allemaal bij een duurzaamheidsonderwerp horen. ‘Ze gaan bijvoorbeeld over afvalverwerking en waterbesparing, maar ook over de mobiliteit op school’, aldus Visser. ‘Uiteindelijk kiezen we één of meer onderwerpen waarmee we aan de slag gaan. Daarbij is energieverbruik een blijvend speerpunt.’

Het Comenius College staat nog maar aan het begin van het traject Eco-Schools, maar hoopt nu al dat ook andere scholen hun voorbeeld gaan volgen. Een tip hebben ze al. ‘Start gewoon’, lacht oude Egbrink.