Zevensprong_Houten_9-10-2019 (48).jpg

door Hak van Nispen, nationaal coördinator van Eco-Schools

20180531053434 101Fotos Eco Schools team wTijdens de audit voor de 2 Groene Vlag bij Wellant college Westplas MAVO in Aalsmeer vond ook het gesprek plaats met directeur Peter Lievaart. Hij vertelde hoe de school de draai maakt. Zo neemt de school afscheid van de boeken en werken de leerlingen met tablets. Vooral voor leraren lijkt dit wennen te zijn, maar de collegialiteit is groot en zo helpen ze elkaar. De ICT biedt de school weer mogelijkheden om veel meer de individuele leerprocessen te ondersteunen. Zo kunnen leraren aan de oefeningen zien waar de leerlingen moeite mee hebben en ze daar dan gericht op ondersteunen. Op het vlak van duurzaamheid zie je dat de verandering ook snel gaat. De gezonde schoolkantine, gezonde drankjes in de drankenmachine, watertappunten en gescheiden afvalinzameling is allang geregeld, dat is geen issue meer. En dat het Eco-team de eerste klassen les geeft over duurzaamheid op school en dat zij dit ook uitdragen aan de nabijgelegen basisscholen vinden ze ook al heel gewoon. Ondertussen zijn ze nu bezig met de buitenruimte. Het schoolplein staat vol met houten zitjes, omringd met planten. Het aangrenzend veld wordt verrijkt met een buitenlokaal en iedere vaksectie mag een veel van het veld inrichten, bijvoorbeeld voor biologie of sport. En gezien het grote dak ligt er de wens om dat in een groendak met zonnepanelen om te vormen. Het zal ons niet verbazen dat over 2 jaar, bij de volgende de audit dit is gerealiseerd.

Duurzaamheid is een geïntegreerd deel van de school. Leerlingen worden met alle facetten van duurzaamheid geconfronteerd op school en zij worden in staat gesteld om daar zelf verbeteringen op aan te brengen. Impliciet nemen docenten duurzaamheid vervolgens ook mee in hun lessen. De omgeving stimuleert hen en daagt hen uit om met duurzaamheid te spelen in hun educatief aanbod en projecten. Zoals Peter Lievaart zei: “Docenten weten vaak zelf niet hoeveel ze aan duurzaamheid doen”. Hoe mooi is dat. Wij weten zeker dat de leerlingen van Westplas als zij terugkijken op hun schoolperiode zullen zeggen dat zij op een duurzame school zaten. Wellantcollege Westplas heeft met recht de tweede groene Vlag ontvangen. Gefeliciteerd!