Aeres Nijkerk (2).jpg

Extern artikel | www.ermelovannu.nl

ERMELO - Vandaag kreeg Christelijk College Groevenbeek het zilveren certificaat van de wereldwijde organisatie ECO-schools. De heer Hak van Nispen tot Pannerden kwam naar Ermelo om dit certificaat uit te reiken. Scholen die meedoen aan ECO-schools, zijn scholen met ambitie. Zij willen hun school verduurzamen en zoeken daarvoor naar duurzame oplossingen en producten. 

ECO-schools helpt om afzonderlijke projecten onder één vlag te brengen en bevordert daarmee een integrale aanpak van duurzaamheid op school. De organisatie streeft er naar dat de aandacht voor duurzaamheid is ingebed in het onderwijs, de organisatie en de omgeving van de school. Groevenbeek is al geruime tijd betrokken bij ECO-schools en heeft al verschillende initiatieven genomen om de school duurzamer te maken. De school heeft vanaf 2016 het bronzen certificaat reeds in haar bezit. Ze dankt de ‘upgrade’ naar zilver aan de verschillende activiteiten en projecten die worden georganiseerd in het kader van verduurzaming van de school. Yara en Niamh mochten namens de leerlingen het zilveren certificaat in ontvangst nemen.

Groevenbeek eco schools

Draagvlak

Van Nispen complimenteerde Groevenbeek met de manier waarop zij actief is in de school. Bij de acties is namelijk een grote groep leerlingen betrokken. Alle drie de afdelingen hebben een eigen ECO-raad die verschillende initiatieven op het terrein van duurzaamheid ondernemen. Daarnaast zijn ook het management en een grote groep docenten betrokken bij de bewustwording van verduurzaming. Om in aanmerking te komen voor de groene vlag van ECO-schools moet Groevenbeek nog twee stappen zetten. Een nog breder draagvlak creëren binnen en buiten de school en de slogan ‘Groen – Groener – Groevenbeek’ moet onderdeel uitmaken van het dagelijkse schoolleven zodat het voor alle betrokkenen heel normaal is om duurzaam om te gaan met zijn/haar omgeving.