Goeree ondersteunt de scholen bij verduurzaming

De gemeente Goeree-Overflakkee kiest ervoor om het eiland duurzaam te maken en daar hebben zij grote ambities op. Energie, innovatie en bewustzijn staan centraal. Op energiegebied wil Goeree-Overflakkee in 2020 al energieneutraal zijn. Daarmee is het oude doel om in 2030 energieneutraal te zijn verder aangescherpt! Goeree-Overflakkee is hiermee landelijk een van de koplopers. Met windenergie, zonneparken en zon op daken en getijcentrale gaan ze deze uitdaging aan. Diverse mogelijkheden zoals duurzaamheidslening of een dak-scan worden aangeboden door de gemeente (www.goeree-overflakkee.nl/duurzaamheid).

Scholen doen ook mee. Sinds jaar en dag worden de scholen in staat gesteld om mee te doen met Eco-Schools. De gemeente betaalt dit. En sinds afgelopen jaar werken de gemeente en scholen ook samen om een totaalbeeld te maken van lesmaterialen, activiteiten en projecten op het gebied van duurzaamheid. Scholen en docenten kijken samen wat er voor hen het beste werkt en de gemeente kijkt vervolgens waar zij kan ondersteunen. Onder de noemer van Eco-Schools is er nu regelmatig overleg om zo samen als scholen sterker en duurzamer te worden.

Begeleider: Je Groene Coach