mbovopoOp deze pagina's vind je allerlei ideeën waarmee je in de les aan de gang kunt. Je vindt er onder andere leermaterialen, activiteiten en interessante locaties voor je lessen over duurzaamheid. Het lesmateriaal is gecategoriseerd per onderwijstype. Maak daarvoor hiernaast je keuze.

Zoek lesmateriaal:

 • Filter:
Viewing all.
Reset
 • Afvalaudit

  Verzamel al het afval op school van een paar dagen. Bijvoorbeeld maandag, dinsdag en woensdagochtend....

 • Afvaljuf

  Ga samen met kunstenares Carolien Adriaansche aan de slag met afval. Wie maakt het mooiste kunstwerk?!...

 • Afvalmodeshow

  Maak zelf nieuwe mode van afval. Bekijk de foto's van de modeshow van International School of The Hague. ...

 • Agriholland

  AgriHolland biedt lesmateriaal voor het MBO over voeding.

 • Ali de Paling (spel)

  Ali P is een paling. Zij maakt met haar vriendjes een lange reis van de Sargassozee naar de Nederlandse...

 • Belevenisonderwijs

  Lesmaterialen, projecten en activiteiten over duurzaamheid. Echte belevenissen, 'duurzaam' in het geheugen...

 • Beneden NAP, toch veilig aan zee

  Lesmateriaal over het beheer van de waterkwantiteit. Het lespakket ‘Beneden NAP, toch veilig voor...

 • Bezoek energiecentrale

  Ga eens op excursie naar een energiecentrale.

 • Bezoek waterzuivering

  Neem contact op met het waterschap en ga op excursie naar een waterzuiveringsinstallatie.

 • Boek: hoeveel papier gaat er in een boom?

  In dit boek van Bas van Lier komen 50 vragen van kinderen m.b.t. duurzaamheid aan de orde. Bijvoorbeeld:...

 • Dag van de duurzaamheid

  Alle scholen kunnen aanhaken bij de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid. Dit is een dag waarmee Urgenda...

 • De vuilnismannen

  De vuilnismannen verzorgen workshops en voorstellingen. Tijdens de workshops gaan de leerlingen actief...

 • Droge Voeten

  Droge Voeten is in Zuid-Holland ontwikkeld door de centra van natuur- en milieueducatie. Het behandelt...

 • Droppie Water

  Hoofdpersoon is Droppie de waterdruppel. Droppie laat de kinderen op een speelse manier kennismaken...

 • Duurzaam MBO

  Via Duurzaam MBO kunnen studenten checken hoe duurzaam hun stageplek is. Ook geeft de website tips en...

 • Energie[r]evolutie (Greenpeace)

  Simulatiespel klimaatverandering. Speel met je leerlingen de energie[r]evolutie na. Laat de leerlingen...

 • Energieeducatie

  Energieeducatie.nl is een overkoepelende website met lesmaterialen en activiteiten over energie voor...

 • Energieke Scholen

  Energieke Scholen is een lespakket voor groep 5-8 over energie en binnenmilieu. Het lesprogramma

 • Excursie natuurgebied

  Ga eens op excursie naar een natuurgebied in de omgeving. NAtuur excursies worden aangeboden door

 • Fietsschool (Fietsersbond)

  De Fietsschool van de Fietsersbond heeft als doel veilig fietsgedrag aan te leren en te bevorderen....

 • Frisse Scholen

  Het project Frisse Scholen is onderdeel van het programma Energie & Gebouwde omgeving (EGO). Het...

 • Ga voor gezond

  Ga voor gezond biedt praktisch lesmateriaal over gezondheid, bewegen en hygiëne in school. Van verschillende onderwerpen...

 • Gastles of excursie naar lokaal afvalbedrijf

  Een gastles of excursie kan je aanvragen bij bijvoorbeeld je gemeente of bij lokale afvalophaalbedri

 • gastlessen water

  Via de website Watereducatie.nl kunnen gastlessen over water geboekt worden. De gastlessen wroden

 • Gastlessen Wereldnatuur Fonds (WNF)

    Vrijwilligers geven met veel enthousiasme en toewijding gastlessen op basisscholen over de natuur...

 • Gastsprekers Greenpeace

  Greenpeace kan gastsprekers verzorgen in de klas. Dit is ook geod te combienren met de lesmaterialen...

 • Gezonde Schoolkantine

  De Gezonde Schoolkantine biedt scholen concrete handvatten om een gezondere schoolkantine te realiseren....

 • Global Handwashing day

  Doe mee aan Global Handwashing day op 15 oktober!

 • Green-Kids

  In het tv programma Green-Kids gaat groenexpert Lodewijk Hoekstra samen met kinderen de natuur in.

 • Groen doen

  Met de lespakketen van Groen Doen haal je groen in de klas. Lesmateriaal bedoeld om te leren over natuur,...

 • Groen Kennisnet

  Inspirerend samenwerkingsproject van basisscholen en het Clusius College in Heerhugowaard. Zij doen...

 • Groene schoolpleinen

  Groene schoolpleinen wil basisscholen aanmoedigen verschillende vormen van vergroening toe te passen...

 • Groene stage

  Betrokken bij Buitenetrokken bij Buiten is dé kans voor scholen om een groene invulling te geven aan...

 • GroenGelinkt

  Er is in Nederland een groot aanbod van natuur- en duurzaamheidseducatie. GroenGelinkt zorgt ervoor dat...

 • Het klimaat en de Noordpool (Greenpeace)

  Het gaat niet goed met de Noordpool en met haar bewoners: de ijsberen. Hoe dat precies komt? Dat ga...

 • Kenmerk

  Kenmerk biedt lespakketten die verschillende aspecten van welzijn behandelen, met onder andere anti-pestprojecten...

 • Kennisnet

  Kennisnet is een website voor docenten en leerlingen die geïnteresseerd zijn in natuur, duurzaamheid,...

 • Keuzewijzer Afval en Zwerfafval

  Gemeente Schoon heeft een keuzewijzer laten ontwikkelen over afval en zwerfafval. Hierin vind je een...

 • Kids Moving the World, Planet Me

  Module Planet Me Game laat kinderen spelenderwijs begrijpen wat klimaatverandering is en hoe zij hier...

 • Kraanwater

  Leerzame en leuke website over kraanwater met lessuggesties voor vakken als aardrijkskunde en geschiedenis. Zie...

 • Leerlijn Veiligheid, Hygiëne & Milieu

  Eerste ontwerp voor de leerlijn Veiligheid, Hygiëne en Milieu in het klaslokaal met een handige controlelijst...

 • Lekker groen doen

  NME-arrangement uit de regio Venlo. Dit programma stimuleert jongeren, recreanten, onderwijs en het bedrijfsleven...

 • Leskist GGD

  Bestel eens een leskist over hygiëne en gezondheid bij de GGD.

 • MBOlessen

  MBOlessen arrangeert lesmateriaal. Daarbij wordt gebruik gemaakt van materiaal dat vrij beschikbaar

 • Mind the gap

  Mind the gap biedt vragen en opdrachten rondom transport en voedsel, voorzien van een docentenhandleiding...

 • Naturally cool

  Het project Naturally cool! betrekt jongeren actief bij hun eigen leefomgeving door hen op te roepen

 • Natuurlijk Duurzaam

  Natuurlijk Duurzaam is een multimediaal en interactief lespakket over duurzame energie.

 • Nederland werkt met water

  Handige website waar alle mbo-opleidingen staan die leerlingen kunnen volgen voor een beroep in de watersector. Kijk...

 • NederlandSchoon

  Op de website van Stichting NederlandSchoon staan diverse lesmaterialen, mogelijkheden en biedt handvatten...

 • OBS De molenvliet

  OBS De molenvliet is een voorbeeld van een basisschool die over duurzaamheid communiceert, onder andere...

 • Onze schooltuin

  Hoe moet je eigenlijk zaaien? Welke planten kunnen er in de schooltuin? Op deze website vind je antwoord...

 • Over de pot en de put

    Lesmateriaal otnwikkeld door RIONED over ons rioleringssysteem. Tanden poetsen, toilet doorspoelen,...

 • Pestweb

  Pestweb biedt lespakketten en methodes over pesten voor het primair en voortgezet onderwijs.

 • Presentaties en tentoonstellingen door leerlingen

  Laat leerlingen een opstel schrijven over duurzaamheid en voordragen, of laat ze een presentatie geven...

 • Scharrelkids

  Scharrelkids heeft tot doel om ieder kind voor zijn 12e jaar een unieke natuurbeleving mee te geven....

 • Schone School

  Schone School geeft praktische adviezen aan scholen op het gebied van schoonmaken. Op de website staan...

 • SchoonPlein

  Alles voor de grote schoonmaak van het schoolplein: op naar een SchoonPlein!

 • Smaaklessen

  Smaaklessen is een lesprogramma voor de basisschool. Hiermee leren kinderen op jonge leeftijd gezonde...

 • Sociale media op school

  Een handig stappenplan om sociale media op school te gebruiken.

 • Stadteland

  De kennis van de natuur, het platteland en van voedselproductie neemt in rap tempo af. Stadteland biedt...

 • Straatwaarde van duurzaamheid

  Deze publicatie geeft inzicht in de wijze waarop jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, milieu,

 • Structurele aanpak bij pesten

  Voor het MBO is door het Platform Veiligheid MBO een document opgesteld ‘Structurele aanpak bij pesten’...

 • Supporter van Schoon

  Supporter van Schoon is de website van Nederland Schoon waar je de schoonmaakacties kan aanmelden als...

 • Teamalert

  Teamalert biedt verschillende verkeersveiligheidsprojecten voor en door jongeren, zoals Scooter Elite,...

 • Veilig Verkeer Nederland

  Lesmateriaal over veilig verkeer. Met de Verkeerseducatielijn van Veilig Verkeer Nederland hebt u

 • Veilig Verkeer Nederland (jongeren >12 jaar)

  Jongeren nemen vanaf een jaar of 12 regelmatig zelfstandig deel aan het verkeer. Jongeren zijn kwetsbaar,...

 • Veiligheidsmanager

  De 'Veiligheidsmanager' is een gratis instrument van de stichting Consument en Veiligheid om veiligheid...

 • Vet Veilig Verkeer

  Vet Veilig Verkeeret Veilig Verkeer is een website met online trainingen en informatie voor jongeren

 • Voedingscentrum

  Het Voedingscentrum heeft verschillende materialen voor het basisonderwijs. Leerkrachten kunnen deze

 • Voetafdruk

  Via deze tool van het Wereld Natuur Fonds en de nationale Jeugdraad (De NJR) komen leerlingen erachter...

 • Wandelen voor water

   Bewustmaking van kinderen over het belang van schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne is

 • Wapen jezelf met woorden

  Op deze website kunnen docenten terecht voor lesmateriaal over geweld, conflicthantering, omgaan met

 • Warme Truiendag

  Doe mee aan de jaarlijkse Warme Truiendag in februari. Een dag de kachel een graadje lager en een warme...

 • Watereducatie.nl

  Bekijk het wateraanbod voor verschillende onderwijsniveaus en regio's. Samen met de waterpartijen in...

 • Watermuseum

  Het Nederlands Watermuseum is een eigentijds en interactief museum over alle aspecten van water. Het...

 • WaterXploreLab

  Het WaterXploreLab biedt docenten kant-en-klare opdrachten over het thema 'water' om praktisch mee aan...

 • Watt 'n Zooi

  Lesmateriaal voor groep 8 van afvalverwerker HVC over afval en energie. Kijk voor meer informatie op

 • Wecycle

  Wecycle wil zoveel mogelijk elektrische apparaten en energiezuinige verlichting (e-waste) inzamelen

 • Wereldvoedseldag

  Doe mee met Wereldvoedseldag op 16 oktober! Op die dag wordt stilgestaan bij de vraag ‘wat voedsel

 • Wereldwatercollege

  Het wereldwatercollege wordt jaarlijsk georganiseerd. Het wereldwatercollege 2016 wordt georgansieerd...

 • Zwerfafval, mooi niet!

  Lesprogramma van Stichtignnederland Schoon over zwerfafval. De website zwerfafafval mooi niet maakt...