Staatssecretaris Dekker heeft in november 2014 de start gegeven aan de maatschappelijke discussie Onderwijs2032. Leerlingen die toen geboren werden zullen in 2032 hun voortgezet onderwijs afgerond hebben. De vraag is wat willen we dat zij leren en hoe willen we hun onderwijs inrichten? Het platform Onderwijs 20232 heeft een analyse gemakt van de meer dan 17.000 reacties. Op 1 oktober jl is het hoofdlijnadvies en de gehele Analyse door het Platform Onderwijs2032 opgeleverd. Deze documenten vormen de basis voor het kabinetsadvies, komende periode wordt dit voorgelegd aan leraren, leerlingen, schoolleiders, ouders, bestuurders, werkgevers en culturele en maatschappelijke organisaties.

 

De oogst van de maatschappelijke dialoog

Er is sprake van een structureel veranderende samenleving, dit heeft consequenties voor het onderwijs. Uit de dialoog komen vier hoofdelementen naar voren:

 • onderwijs prikkelt creativiteit en nieuwsgierigheid, leerlingen leren zich blijvend te ontwikkelen
 • leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en over grenzen heen kijken
 • leren de kansen van de digitale wereld te benutten
 • onderwijs biedt maatwerk en is relevant

 

hoofdlijn adviezen

Het platform Onderwijs2032 komt vervolgens met hoofdlijn adviezen:

 • persoonlijke ontwikkeling als centraal uitgangspunt voor het onderwijs.
 • een vaste basis voor iedere leerling, beperkt tot de kern. (Engels en digitale vaardigheden moeten volgens het platform een plek in de basis krijgen. verder wordt burgerschap benadrukt met de bijhorende maatschappelijk en sociale vaardigheden. Om de wereld om hen heen te begrijpen zal er gewerkt worden met de domeinen natuur&technologie; mens&maatschappij en taal&cultuur)
 • grenzen tussen vakken doorbreken
 • ruim baan voor ambitieuze verdieping en verbreding
 • meer ruimte voor eigen profiel van scholen
 • toetsen wat merkbaar is (bijv. verantwoordelijkheid of betrokkenheid) naast wat meetbaar is;
 • voorwaarden om toekomstgericht onderwijs mogelijk te maken met meer tijd voor regie op de onderwijsinhoud.

En duurzaamheid?

Ondanks het White paper over duurzaamheid dat ingediend is (zie eerder nieuwsbericht), heeft duurzaamheid een bescheiden plaats gekregen. In de volledige analyse is er ruimte voor maatschappelijk relevante onderwerpen als cultuur, muziek, verkeersveiligheid gezondheid, eerste hulp onderwijs en ook ‘duurzaamheid, natuur en milieu’ (§6.3.1). Het is niet veel, te meer daar duurzaamheid in onze visie bijdraagt aan de systeemverandering en dat het noodzakelijk is voor de leerlingen om te kunnen anticiperen op veranderingen in leefomgeving en samenleving. Maar wat  ze over Eco-Schools zeggen stemt wel weer hoopvol: “tot slot noemen we de ‘eco-scholen’, die werken aan duurzaamheid ion ‘zowel de lesinhouden, het daadwerkelijk “voor-leven” van duurzame ontwikkeling en het betrekken van extern (kennis)actoren.’ Deze scholen zijn een voorbeeld van de integrale duurzaamheid in het hele schoolwezen.”

 kaft hoofdlijnadvies Onderwijs2032

.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

eerste estafetteblog

Benieuwd naar nieuws van scholen? Lees hier hun verhalen!

Archief nieuwsbrieven