afvaleducatieOp 1 september is de rijksoverheid met steun van de EU een tweejarig project gestart over Afval op School. Het programma richt zich zowel op afvaleducatie als afvalscheiding. Deelnemende scholen wordt op diverse manieren ondersteuning geboden. Wij roepen de Eco-Schools in het PO en VO op om daaraan mee te doen.

Leerlingen zien afval als grondstof en handelen daar ook naar. Dat is het hoofddoel van het project Afval op School. Met dit project wil de rijksoverheid een impuls geven aan de omgeving en het lesmateriaal op scholen waardoor leerlingen zich niet alleen bewust worden maar vooral ook gewoonten ontwikkelen om anders met afval om te gaan. De ambitie is minder (zwerf)afval, minder vervuiling en minder plastic soep in de oceanen.

In deel 1 (afvaleducatie) worden gastlessen aangeboden, workshops gedragsinterventies, een handleiding gedrag, keuzewijzer lesmaterialen en ondersteuning op maat. Vooraf vindt er samen met de Landelijke Aanpak Zwerfafval een behoeftenonderzoek plaats bij de  scholen. Zo mogelijk wordt voor de ondersteuning de samenwerking met het lokaal centrum voor natuur en milieu­educatie aangeboden.

In deel 2 (afvalscheiding) wordt het gesprek tussen bestuur, directie, gemeente en inzamelaar ondersteund. Scholen krijgen een stappenplan en zij kunnen deelnemen aan sessies voor intervisies en inspiratie. Samen met partners wordt verkend hoe de omgeving (school) zo ingericht kan worden, door o.a. gescheiden inzameling op scholen, dat het leidt tot gewoonte ontwikkeling bij leerlingen. Tegelijkertijd zal afvalscheiding moeten passen bij de contracten die het schoolbestuur sluit met de inzamelaar.

Geïnteresseerd of meer weten? Kijk dan op www.afvalopschool.nl

Het project Afval op school is een initiatief van Rijkswaterstaat Leefomgeving met steun van de  EU (Kaderrichtlijn Marien Strategie en Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij). De uitvoering van het project wordt verzorgd door SME Advies, Arcadis, Acceleratio en PLAN terra

logo rijkswaterstaatEU logo

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

eerste estafetteblog

Benieuwd naar nieuws van scholen? Lees hier hun verhalen!

Archief nieuwsbrieven