Veel Eco-Schools van het eerste uur hebben hun eerste, tweede of derde Groene Vlag verdiend! Het verduurzamen van de school en het curriculum is een doorlopend proces dat niet na twee jaar voltooid is. Eco-Schools biedt met het Zevenstappenplan de handvatten om dit proces te continueren, maar samen met de mbo’s bekijken wij ook of we dit proces kunnen optimaliseren en verstevigen.

Focus bij start: zelfstandig en op en op eigen kracht

In de eerste twee jaar van Eco-Schools ligt de focus op het initiëren en implementeren van duurzaamheid. Van onderop gaat het Eco-team op onderzoek uit en komt met oplossingen en activiteiten. In het vervolgtraject ligt de focus op het verankeren en zichtbaar maken van duurzaamheid. Dit betekent in beroepsgerichte opleidingen dat de rol van het Eco-team verandert. Het Eco-team blijft zelf aan zet om op weg naar de 2e, 3e en volgende Groene Vlaggen op zoek te gaan naar duurzame verbeteringen in school en dus zijn zij het die de duurzame verandering blijven voeden. Dat moet ook want ieder leerling-generatie heeft er recht op om te leren over ‘duurzaamheid in de praktijk’!

Focus in het vervolg: doorbouwen en verstevigen

In de eerste twee jaar ligt de focus vooral op ‘intern’ en ‘activiteiten’. Idealiter wil je dat de duurzaamheid in het hele systeem, de hele keten geïntegreerd is en dat daarbij een brede oriëntatie op de maatschappij is. De school wordt dus niet langer als ‘leerdoos voor leerlingen’ gezien. Om die systeem-/ketenaanpak voor elkaar te krijgen is het nodig dat leerlingen/studenten, medewerkers, management en ook de buurt en bedrijven betrokken raken. Dat kan alleen door het creëren van een gemeenschappelijke taal.

Wellantcollege, Nordwin College en Wageningen Universiteit hebben samen een instrument ontwikkeld om teams te helpen ‘duurzaam doen en denken’ verder in de opleiding te passen: Het Groene Kompas.

Het Groene Kompas

het groene kompasHet Groene Kompas is een leidraad voor mbo-teams om zelfsturend aan de slag te gaan. Een teamleider zegt: ‘Het Kompas biedt inzicht en overzicht, waardoor je weet waar je staat en je dus ook eenvoudig met je team je ambities kunt bepalen’. Het Groene Kompas richt zich op vier criteria: organisatie, deskundigheid, onderwijs en waardering. Elk criterium is zorgvuldig uitgewerkt in verschillende thema’s. Zo bestaat het criterium 'organisatie' uit de thema’s visie, beleid, bedrijfsvoering en communicatie. Een team bepaalt zelf op welke thema’s het zich wil ontwikkelen. 

Met behulp van het Groene Kompas zie je hoe je op de vier criteria (organisatie, deskundigheid, onderwijs en waardering) vordering maakt van (1) activiteiten naar (2) proces, naar (3) systeem, naar (4) keten en naar (5) maatschappij. Op deze manier kun je ook per onderdeel je ambitie aangeven.

Het Groene Kompas en Eco-Schools

Eco-Schools juicht het gebruik van Het Groene Kompas toe! Het is complementair aan de Eco-Schoolsmethodiek. Eco-Schools is er om duurzaam onderwijs in het systeem en keten te krijgen met uiteindelijk een brede maatschappijoriëntatie. Het Groene Kompas verbreedt dit met organisatie, deskundigheid en waardering. Wil je meer weten over het Groene Kompas? Kijk op de website van de AOC Raad. Daar kun je het algemene document, de handleiding en het rapportageformulier downloaden.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

eerste estafetteblog

Benieuwd naar nieuws van scholen? Lees hier hun verhalen!

Archief nieuwsbrieven