greenschool

De GreenDeal Verduurzaming Scholen richt zich op de duurzame schoolgbouwen. Als Eco-Schools weten wij hoe belangrijk het is dat het schoolgebouw zelf ook duurzaam is. Het leidt niet alleen toe een goede leer- en werkomgeving, het is tevens 'lesmateriaal'. Leerlingen kunnen zelf met projecten het gebouw en het gebruik van het gebouw duurzamer maken.

De Green Deal Verduurzaming Scholen is een overeenkomst tussen Rijk, gemeenten en het onderwijs om een impuls te geven aan de verduurzaming van onderwijsgebouwen. Onder verduurzaming verstaan de Green Deal-partners een beter binnenklimaat, minder energieverbruik en meer gebruik van ‘hernieuwbare’ energie. Hernieuwbare energie is energie uit zon, wind, water en biomassa. Dit zijn bronnen die in principe oneindig zijn.

Wat heeft u eraan?

Ondanks de mogelijke voordelen, is duurzaamheid nog steeds geen vanzelfsprekendheid bij de renovatie, transformatie en het onderhoud van schoolgebouwen. Uit onderzoek blijkt dat het onder andere schoolbesturen, als opdrachtgevers, veelal ontbreekt aan kennis, inzicht en passende financiering. Bovendien sluit het aanbod van marktpartijen (bouwers, leveranciers, etc.) niet altijd aan bij hun behoeften. Via het uitvoeringsprogramma van de Green Deal worden de komende jaren allerlei acties ondernomen om daar wat aan te doen.

Wat zijn uw behoeften?

Het Green Deal uitvoeringsprogramma kan scholen en schoolbesturen ondersteunen. Daarom wordt eerst geïnventariseerd hoe scholen aankijken tegen duurzaamheid, van welke ondersteuning scholen en besturen nu al gebruikmaken, en aan welke maatregelen of faciliteiten er behoefte is.

Meedoen aan deze consultatie kost u circa 10 minuten. Uw medewerking wordt door alle betrokkenen op prijs gesteld. De uitkomsten zullen de basis vormen voor het uitvoeringsprogramma 2015-2017.

.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

eerste estafetteblog

Benieuwd naar nieuws van scholen? Lees hier hun Estafetteblogs!

Archief nieuwsbrieven