Als vervolg op de VN “Decade of Education for Sustainable Delevopment” is door de VN het “Global Action Plan” ontwikkeld met de 17 Sustainable Development Goals. Het is de ambitie om deze doelen in 2030 gerealiseerd te hebben. Wereldwijde doelen om in het onderwijs aandacht  te geven aan de duurzaamheidsdoelen! Hoe kunnen Eco-Schools daar op hun scholen invulling aan geven? En hoe kan Eco-Schools bijdragen aan de realisatie van die doelen?

Wat zijn de 17 Sustainable Development Goals

Het plaatje hierboven laat een beeld zien van de onderwerpen waar de Sustainable development goals zich op richten. Achter dit plaatje liggen de uitgebreide beschrijving van de doelen die daarvoor zijn afgesproken. Op het VN kennisplatform van de Sustainable development goals zijn die allemaal weergegeven: https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300.

SDGs

De internationale Eco-Schools organisatie heeft een inventarisatie gemaakt aan welke doelen Eco-Schools een bijdrage of invulling geeft. Zij zijn daarbij uitgekomen op:

  • Wij delen de overall ambitie: Jonge mensen in hun kracht zetten dat zij de power hebben om de duurzame verandering te bewerkstelligen die onze wereld nodig heeft. Dit kan door ze te ondersteunen met leuke, actie-georiënteerd en sociaal verantwoorde vormen van leren.
  • Zorgen voor volledig en kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor iedereen en het realiseren van levenslang leren voor ons allemaal (SDG 4)
  • Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam (SGD11)
  • Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken (SDG17)

Naast deze doelen zijn er ook andere doelen uit de Sustainable Development Goals waar Eco-Schools ook invulling aan geeft, zoals gezondheid (SDG3), water (SDG6), energie (SDG7), duurzame werkgelegenheid (SDG 8,9), duurzame consumptie (SDG 12), tegengaan klimaatverandering en adaptatie (SDG 13), Ecosystemen, bossen en biodiversiteit (SDG 15) en sociale veiligheid met bijbehorende systemen (SDG 16).

Dit leidt tot het beeld dat met Eco-Schools invulling gegeven kan worden aan 11 van de 17 SDG’s op, dat is toch geen slecht score. En als je als school wilt dan is het zelfs mogelijk om andere thema’s er aan toe te voegen, de systematiek van Eco-Schools leent zich daarvoor.

SDGs waar ES invulling aan geeft

Wat kunnen we er mee?

Het blijkt dus dat met de Eco-Schools aanpak scholen op een brede en integrale manier aandacht kunnen geven aan de meeste van de 17 Sustainable Development Goals van de VN. Het is mooi om te zien dat Eco-Schools daarmee op de scholen bijdraagt aan de mondiale duurzame doelen en dat de leerlingen (en docenten) dit impliciet of expliciet meekrijgen.

Naast het belang voor de leerling is het uiteraard ook relevant voor de school dat er invulling gegeven wordt aan deze doelen. Als onderwijs werk je naast algemene vorming dus ook aan realisatie van doelen. Als school kan je richting ouders en richting de gemeente ook helder maken hoe je met het onderwijs werkt aan de duurzame doelen.

De school geeft mede invulling aan het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid, in het belang van alle bewoners. Dit is een basis voor verdere samenwerking die per gemeente anders ingevuld kan worden. Vanuit Eco-Schools stimuleren wij dat de scholen de samenwerking op zoeken met de samenleving en dus ook de gemeente. Het leidt tot levensecht en integraal onderwijs, wat voor de leerling van groot belang is.

Wereldwijd zijn er meer dan 51.000 scholen bezig met Eco-Schools en dat betekent dat meer dan 19,5 miljoen leerlingen werken na de realisatie van de Sustainable Development Goals 2030. Omdat we allemaal met hetzelfde bezig zijn, ieder op een eigen manier, kunnen we samen veel bereiken. En de leerlingen kunnen elkaar wereldwijd inspireren onder meer door direct contact te leggen met scholen in andere landen.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

eerste estafetteblog

Benieuwd naar nieuws van scholen? Lees hier hun verhalen!

Archief nieuwsbrieven