compliment duimIn 2014 heeft Wanda Verstappen onderzoek gedaan naar het functioneren van Eco-Schools in Nederland en met name naar de tevredenheid van de deelnemende scholen. Haar conclusie is dat de scholen tevreden zijn over het programma en de ondersteuning. Aanbevelingen voor versterking zijn de persoonlijke aandacht en de versterking van de website. Wij zijn begonnen om deze aanbevelingen direct invulling te geven.

Aanleiding

Eco-Schools bestaat wereldwijd 20 jaar. Het programma wordt nu in 59 landen en op 45.000 scholen toegepast. Eco-Schools Nederland is in 2003 in Nederland gestart.  Inmiddels zijn er ongeveer 90 scholen die deelnemen aan het programma. Maar wat vinden al die scholen nu van Eco-Schools? Zijn ze tevreden, zijn er aspecten die anders kunnen, hoe kan het programma verbeterd worden?

Aanpak

Wanda heeft als basis voor het onderzoek twee, door haar iets aangepaste, modellen gecombineerd: 1. het SERVQUAL model ontwikkeld door Berry, Parasuraman, & Zeitmahl (1988) dat de tevredenheid meet van een dienst door de verwachtingen en daadwerkelijke waargenomen uitvoering met elkaar te vergelijken, en 2. het Customer Decision-Making model ontwikkeld door Dubrovski (2001) dat zich richt op de verschillende fases die een klant doorloopt in de besluitvorming om een product of dienst wel of niet te kopen. Zo zijn er voor deze studie vier fases onderscheiden: oriëntatie, besluitvorming, uitvoering, en voortzetting. Zowel kwantitatieve (online enquêtes) als kwalitatieve (diepte-interviews) onderzoeksmethoden zijn gebruikt.

Resultaat

Uit het onderzoek is gebleken dat scholen tevreden zijn met de kwaliteit van het Eco-Schools programma. Persoonlijke aandacht en gebruik van sociale media zijn aspecten die extra aandacht verdienen. Haar hoofdaanbevelingen zijn:
1. creëren van een chatbox op de Eco-Schools website;
2. oprichten van een forum op de site;
3. gebruik maken van Search Engine Optimization.
Wil je meer over het onderzoek weten? Download dan hier het rapport.

Over Wanda

Wanda Verstappen heeft in het kader van haar afstudeerstage bij SME Advies onderzoek gedaan naar het functioneren van Eco-Schools. Zij deed dit vanuit het het Windesheim Honours College te Zwolle, waar zij de studie International Change en Project Management met de specialisatie Communicatie en Media heeft gevolgd. Deze opleiding richt zich vooral op het thema duurzaamheid.  Dit onderzoek naar Eco-Schools sloot dan ook perfect aan bij haar opleiding en interesse.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

eerste estafetteblog

Benieuwd naar nieuws van scholen? Lees hier hun Estafetteblogs!

Archief nieuwsbrieven