Het zal voor jullie vast geen nieuws zijn: de kwaliteit van een grote meerderheid van de schoolgebouwen in Nederland laat ernstig te wensen over. Energieprestaties zijn slecht, het is binnen te heet, te koud of het stinkt en voor nieuwe vormen van onderwijs is niet tot nauwelijks ruimte. Daar moet wat aan gebeuren!

Dat vinden nu ook de PO-Raad en de VNG. Zij willen willen dit najaar samen met een voorstel komen om de knelpunten in de verantwoordelijkheidsverdeling rondom renovatie, vervangende nieuwbouw en het investeringsverbod op te lossen. Ook stellen ze dat als we in Nederland serieus een slag willen maken in de kwaliteit van de schoolgebouwen, het nodig is dat de landelijke budgetten worden aangepast aan de nu geldende eisen voor luchtkwaliteit, veiligheid en multifunctionaliteit. De budgetten zijn nu namelijk nog gebaseerd op normen uit de jaren '80. Om de schoolgebouwen aan te passen aan de nu geldende kwaliteitseisen is de komende tien jaar gemiddeld € 425 miljoen per jaar nodig voor renovatie en vervangende nieuwbouw. De PO-Raad en de VNG sluiten niet uit dat een aanpassing van de wet hiervoor noodzakelijk is.

De PO-Raad en de VNG zijn mede-ondertekenaars van de Green Deal Scholen. Het doel van de Green Deal scholen is: versnellen van het op grote schaal realiseren van gezonde leer- en werkomgevingen voor leerlingen en leraren in een voor schoolbesturen betaalbaar gebouw. De Green Deal helpt schoolbesturen en gemeenten bij het gezamenlijk verduurzamen van hun schoolgebouwen. Daarbij is aandacht voor energie (besparing en duurzame energieopwekking) en voor de kwaliteit van het binnenmilieu op de scholen.

EnergieEducatie: aan de slag met jullie school

Is jullie school hoog toe aan verduurzaming of is jullie school recentelijk verbouwd? Grijp dan het moment aan voor een interessante les energie-educatie! Op de website EnergieEducatie.nl vind je een overzicht van kwalitatief goede educatieve producten, aanbevolen door het landelijk netwerk van Natuur- en MilieuEducatiecentra (NME). Daarnaast kun je via GroenGelinkt zoeken in een grote database met nog vele andere educatieve producten op het thema energie.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

eerste estafetteblog

Benieuwd naar nieuws van scholen? Lees hier hun verhalen!

Archief nieuwsbrieven