Eco-Schools initiatief voor duurzaam onderwijsVanmiddag hebben 38 Nederlandse jongerenorganisaties en een meerderheid van de Tweede Kamer hun handtekening gezet onder een verdrag omtrent duurzaamheid in het onderwijs. “Jongeren tonen hiermee initiatief om duurzaamheid structureel onderdeel te maken van het onderwijs, van peuter tot postdoc,” aldus Ties Mouwen, Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling.

Dat jongeren niet alleen staan, blijkt uit het draagvlak bij werkgevers en maatschappelijke organisaties. De afgelopen week hebben zich meer dan 50 partijen gemeld die het verdrag steunen. Jongeren blijken niet alleen in staat om allerlei partijen te verenigen op dit onderwerp, het is bovendien de eerste keer in de geschiedenis van de Nederlandse politiek dat jongeren en Kamerleden samen hun handtekening zetten onder een verdrag.

Voorbereiding op een duurzame maatschappij

“Jongeren willen dat het onderwijs hen voorbereidt op de maatschappij waarin zij later werkzaam zullen zijn, daar hoort kennis van duurzaamheid bij,” vult Ties Mouwen aan. “Door vaardigheden als systeemdenken structureler terug te laten komen in het curriculum, en te leren over de grote uitdagingen voor onze generatie, komen jongeren dichter bij een duurzame maatschappij te staan.”

Het verdrag moet leiden tot een overheid die duurzaamheid in het onderwijs faciliteert en stimuleert en niet van bovenaf regels dicteert. De Kamerleden zullen ter aanzet hiertoe een motie indienen die de Minister van OC&W vraagt om een onderzoek te doen hoe dit structureel gerealiseerd kan worden.

Leerlingen zorgen voor verandering

Jongeren met steun van veel partijen zelf aangegeven dat zij kiezen voor duurzaamheid. Dat is precies wat Eco-Schools beoogt: Student Led Change. De leerlingen zorgen voor de duurzame verandering. Vandaar dat Eco-Schools van harte meedoet met dit goede initiatief.

Geen Groen Geen Poen from Groene Generatie on Vimeo.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

eerste estafetteblog

Benieuwd naar nieuws van scholen? Lees hier hun verhalen!

Archief nieuwsbrieven