De AOC’s Nordwin en Wellant hebben alle twee een film opgenomen waarin duidelijk naar voren komt dat de gehele organisatie de draai naar duurzaamheid aan het maken is. Het is niet langer de keuze óf de scholen duurzaam worden, maar hoe en hoe snel ze dat doen! De filmpjes geven daarvan een prachtig beeld.

Met de deelname van de scholen van Nordwin en de scholen van Wellant wordt een serieuze slag gemaakt om heel veel leerlingen duurzaamheid in alle doen en laten mee te geven. Alle Nordwinlocaties doen mee met Eco-Schools en inmiddels doen 9 van de 23 Wellantlocaties mee met het Eco-Schoolsprogramma. Aandacht voor duurzaam denken en doen wordt niet aangeboden als extra vak, maar is geïntegreerd in gebouw en curriculum.

Nordwin College

Nordwin College is een opleidingscentrum waar zowel VMBO- als MBO-onderwijs gegeven wordt. De missie van de instelling is "huidige en nieuwe generaties te inspireren om hun talenten te ontwikkelen, zodat zij waardevol zijn voor zichzelf, voor een duurzame economie en een leefbare en gezonde wereld." De zes Nordwinlocaties haalden allemaal in 2014 hun eerste Groene Vlag. Zoals uit het filmpje wel blijkt, zijn de inspanningen van het Eco-team daarna niet opgehouden. De voorzitter van het Eco-team heeft een ambitieus plan: zorgen dat duurzaamheid in de haarvaten van iedereen zit, dat jongeren het meenemen bij alles wat ze doen. Als ze dat hebben bereikt, dan is hij érg blij!

De school zoekt naar manieren om te zorgen dat leerlingen duurzaamheid zélf gaan uitdragen. De student-led aanpak van Eco-Schools helpt hen daarbij. De Voetafdruktest van het Wereldnatuurfonds hielp hen om inzicht te krijgen in hun eigen impact en op basis daarvan te bepalen hoe ze hun gedrag willen aanpassen. De Dag van de Duurzaamheid is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een themaweek, waarin veel verschillende onderwerpen de revue passeren. Toch blijken losse projecten de ontwikkeling soms ook in de weg te staan, doordat ze als 'extra' worden ervaren. Juist de integratie in alle vakken blijkt de oplossing.

Wellantcollege

Het Wellantcollege ziet duurzaamheid als onderdeel van haar identiteit, zeker omdat het een groene school is. De projectleider van 'Wellant Verduurzaamt' licht toe: Wellant ziet duurzaamheid niet als iets dogmatisch, maar als iets waar alle mensen die op het Wellant leren en werken op een bewuste manier bij betrokken zijn. Dit gebeurt in diverse werkgroepen, die samen het Eco-team vormen. De leerlingen, onder begeleiding van een docent, dragen op deze manier de thema's, zoals voeding, afvalstromen en de veiligheid op school. Die thema's zijn gekozen door de leerlingen en docenten zelf. De leerlingen worden zo ambassadeur van duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld bij hun stageplekken of in hun privé-omgeving.

Er gebeurt van alles. Zo wordt voedselafval tegenwoordig aan de dieren gevoerd en van het groenafval maken de kunststudenten allerlei prachtige dingen. Bij Nederland leerden de leerlingen hoe je een goed interview voert en dit werd direct toegepast op het thema duurzaamheid. Zo is duurzaamheid niet meer een 'extra' project, maar iets dat in alle vakken verweven zit.

Deze filmpjes laten het prachtig zien: op deze scholen is duurzaamheid structureel ingebed in de organisatie! Binnenkort zullen deze scholen opnieuw moeten worden gecertificeerd om de Groene Vlag te mogen blijven voeren. Wij hebben er vertrouwen in en kijken uit naar de audit! 

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

eerste estafetteblog

Benieuwd naar nieuws van scholen? Lees hier hun verhalen!

Archief nieuwsbrieven