In het onderzoek naar Duurzaam Onderwijs en een mogelijke ondersteunings­structuur, dat de Tweede Kamer heeft laten uitvoeren heeft Eco-Schools een centrale plaats gekregen. Het blijkt dat veel van het duurzaam onderwijs heel projectmatig en fragmentarisch plaatsvindt. Er zijn weinig integrale doorlopende voorbeelden. Eco-Schools is daarin een goede uitzondering.

Op 29 juni heeft staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur & Milieu het onderzoek duurzaam onderwijs aangeboden aan de kamer. Dit onderzoek is voortgekomen uit de motie Ouwehand (30 oktober 2014) en het manifest van de Groene Generatie. Het onderzoek is uitgevoerd door het Groene Brein en werd  begeleid door vertegenwoordigers van de ministeries IenM, BuZa, EZ en OCW.

Conclusies uit het onderzoek:

  • Structurele integratie van duurzaamheidcompetenties in absolute zin is beperkt.
  • Thematisch wordt duurzaamheid veelvuldig en vooral via ad hoc projecten ingezet.
  • Internationaal gezien loopt Nederland conceptueel redelijk voorop, structurele implementatie laat echter, ook in internationaal perspectief, geen gelijke ontwikkeling zien
  • Het aantal mensen, instellingen, organisaties en netwerken, dat bezig is met duurzaam onderwijs is in absolute zin groot.

Aanbevelingen uit het onderzoek

Uit dit onderzoek blijkt dat veel van de elementen van een ondersteuningskader al aanwezig zijn. Er zijn echter een aantal missende elementen, samengevat in drie punten:

  • Het zichtbaar maken van de vraag om duurzaamheid in het onderwijs
  • Geef ruimte aan de scholen die willen en plaats de goede voorbeelden in het zonnetje
  • Zorg voor verbinding tussen mensen, initiatieven en organisaties

De aanbeveling is om, gezien het grote aantal partijen dat betrokken is bij duurzaam onderwijs, niet een partij het voortouw te geven maar als eerste stap te werken aan een coalitie van partijen die de handen ineen slaan voor duurzaam onderwijs. Een eerstvolgende te nemen stap in het inrichten van een ondersteuningskader kan zijn om partijen, die nu al werken aan duurzaamheid in het onderwijs, te vragen om gezamenlijk een voorstel voor een instituut voor duurzaam onderwijs te ontwikkelen.

De staatssecretaris zal op basis van dit onderzoek in overleg treden met de collega’s van EZ, OCW, VWS en BZK om in september 2015 een inhoudelijke reactie te geven op de aanbevelingen uit dit onderzoek. 

kaft eindrapport

.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

eerste estafetteblog

Benieuwd naar nieuws van scholen? Lees hier hun verhalen!

Archief nieuwsbrieven