Logo GroeneGeneratieTijdens de klimaattop in Durban, december 2011, spraken VN Jongerenvertegenwoordigers Gabe van Wijk en Liset Meddens met staatssecretaris Joop Atsma over de oproep van inmiddels 30 jongerenorganisaties. Na dit gesprek belde Atsma met de minister van onderwijs, met als resultaat dat er op 12 april een gesprek zal zijn met minister Marja van Bijsterveld. 

Campagne Groene Generatie

Op 11-11-11 is DOC een campagne gestart om draagvlak te creëren voor de integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Kortom onderwijs voor een groene economie. In Nederland zijn diverse partijen daar actief mee bezig, waaronder Duurzame PABO, Duurzaam MBO, IVN en het voormalige DHO, nu Hobéon. Op diverse onderwijsinstellingen vind de ontwikkeling dan ook al plaats. Weliswaar zijn bereik en capaciteit nog relatief klein. 

Eco-Schools wil, net als DOC nieuwe generaties de kans en het recht geven om de toekomst zelf zo duurzaam mogelijk in te richten. Bewustzijn begint vaak met kennis, inspiratie, een eye-opener en een bevlogen docent. Daarnaast is duurzaam onderwijs natuurlijk ook een enorme economische kans. Duurzame innovaties op het gebied van bijvoorbeeld energie, voeding, afvalverwerking scheppen nieuwe werkgelegenheid waarin de 3 P's alle drie gewaarborgd kunnen worden. En innovaties vinden met name plaats aan onderwijsinstellingen! Onderwijs brengt kennis naar een steeds hoger niveau. Steeds meer bedrijven vragen om die innovaties (bv. de Groene Zaak en ook steeds meer jongeren zelf vragen om opgeleid te worden met een belangrijke rol voor duurzaamheid in het onderwijs (30 jongerenorganisaties steunen de campagne). Willen we in Nederland een groene volgende genertie, dan vraagt dat om duurzame educatie. Voor veel mensen klinkt het logisch, duurzaam onderwijs, maar tussen logica en werkelijkheid ligt gewoonweg nog een groot gat. Om zowel politieke partijen als scholen, schoolbesturen en anderen te overtuigen op dit terrein visie te ontwikkelen en onderwijs centraal te stellen op weg naar een groene economie, is het heel belangrijk dat de samenleving hierom gaat vragen. DOC ziet het als een kwestie van vraag en aanbod. Als de vraag maar groot genoeg is dan komt het aanbod vanzelf. 

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

eerste estafetteblog

Benieuwd naar nieuws van scholen? Lees hier hun verhalen!

Archief nieuwsbrieven