Doe mee en haal met jouw school de Groene Vlag van Eco-Schools

Een jaarlijks bezoek aan de biologische boer in de omgeving, rekenen aan het energieverbruik van de school, kledingruilbeurzen en de verkoop van herbruikbare drinkflessen... zomaar een paar activiteiten op scholen die meedoen aan het programma Eco-Schools. Willen jullie serieus met duurzaamheid aan de slag en zorgen dat het in het DNA van de school terecht komt? Dan is Eco-Schools iets voor jullie!

header Stellegors

Duurzaam DNA

Duurzaam denken en doen verankeren in het DNA van leerlingen, docenten en de school als geheel: dat is de droom van Eco-Schools. Het programma Eco-Schools helpt die droom realiseren.

Student-led change: leerlingen centraal

Eco-Schools is gebaseerd op het principe ‘student-led change’. Dat betekent dat leerlingen centraal staan in de veranderingen die de school ondergaat. Zij onderzoeken hun leer- en leefomgeving en werken aan concrete acties om deze (steeds verder) te verduurzamen.

Duurzaamheid op school

Toenemende aandacht voor duurzaamheid

Steeds meer scholen besteden aandacht aan duurzaamheid. Helaas is het vaak nog zo dat er weinig samenhang is tussen de verschillende projecten en acties. Duurzaamheid krijgt daardoor nog geen plek in de hoofden, harten en handen van leerlingen en medewerkers.

Integraal: onderwijs, organisatie en omgeving

Eco-Schools helpt om afzonderlijke projecten onder één vlag te brengen en bevordert daarmee een integrale aanpak van duurzaamheid op school (‘whole-school approach’). Eco-Schools streeft ernaar dat de aandacht voor duurzaamheid is ingebed in het onderwijs, de organisatie en de omgeving van de school. Met behulp van concrete werkboeken, vragenlijsten, scans en workshops helpen de producten en begeleiders van Eco-Schools jullie om dat te bereiken. De ‘Groene Vlag’ van Eco-Schools is de kroon op jullie werk!

header neptunus

Voordelen Eco-Schools

Door te werken aan duurzaamheid geeft jullie school leerlingen een voorsprong in de maatschappij van de 21e-eeuw. Deelname aan het werelds grootste duurzaamheidsprogramma voor scholen helpt daarbij:

Voordelen Eco Schools 

Zevenstappenplan en certificering

Eco Schools De zeven stappenGeholpen door de zeven stappen van Eco-Schools werken jullie toe naar hét internationale, door de Verenigde Naties erkende keurmerk voor duurzame scholen: de Groene Vlag. Ook daarna blijven jullie je ontwikkelen en vindt er elke twee jaar een audit (keuring) plaats.

De kern van de aanpak is dat leerlingen de school van binnenuit verduurzamen. Leerlingen vormen dan ook de kern van het Eco-team. Zij onderzoeken de school aan de hand van de Eco-scan en beslissen samen met anderen welke thema’s ze willen aanpakken. Ze verzinnen concrete acties en maatregelen en voeren deze ook uit. Deze methodiek is gebaseerd op ISO 14001. Kern van de ISO-systematiek is dat de organisatie zélf aangeeft wat die gaat doen en dat gemonitord wordt of de gestelde doelen worden gehaald en de voorgenomen maatregelen zijn uitgevoerd. Leerlingen werken hierbij aan de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, communiceren, creatief denken en problemen oplossen.

Lees meer over de zeven stappen

Lees meer over certificering met de Groene Vlag van Eco-Schools

Tien thema’s

Nulmeting

Eco-Schools richt zich op tien verschillende thema’s. Met de Eco-scan (stap 2) brengt het Eco-team voor alle thema’s in kaart hoe de school het doet op het gebied van duurzaamheid. Het gaat dan zowel om het gedrag van leerlingen en medewerkers, als om de bedrijfsvoering.

Kies je focus

Het Eco-team kiest, op basis van de nulmeting en de interesse van leerlingen, welke (twee of drie) thema’s jullie als eerste oppakken. Kies thema’s die zichtbaar zijn in de school en ook echt iets opleveren. Een balans tussen resultaten op de korte en de lange termijn is daarbij belangrijk.

Lees meer over de tien thema's

Eco Schools Tien themas zonder achterrgond

Verduurzamen bedrijfsvoering

Willen jullie specifiek aan de slag met de verduurzaming van de bedrijfsvoering? Doe dan mee met het project ‘Eco-Schools Facilitair’.

Ga naar Eco-Schools Facilitair

header AOC Oost Twello

Groot netwerk

Scholen

Scholen staan centraal bij Eco-Schools! Naast de actie op jullie eigen school, is het voor Eco-Scholen makkelijk om contact te leggen met andere Eco-Scholen in Nederland of in andere landen. Wereldwijd doen 52.000 scholen uit 69 landen mee. We brengen jullie graag in contact!

Lees meer over Eco-Schools Internationaal

Uitvoeringspartners

Als Eco-School krijgen jullie een eigen begeleider. Deze begeleider is een professional op het gebied van duurzaamheid en onderwijs. Hij of zij werkt bij een uitvoeringspartner van Eco-Schools in jullie omgeving, zoals de gemeente of een centrum voor natuur- en milieueducatie (NME).

Lees meer over de uitvoeringspartners van Eco-Schools

Supporters

Tot slot wordt het programma verrijkt en versterkt door de supporters van Eco-Schools. Ga bijvoorbeeld eens langs bij een duurzaam bedrijf in de buurt en laat je inspireren door hoe deze organisaties met duurzaamheid omgaan.

Lees meer over de supporters van Eco-Schools

Doe mee

Enthousiast geworden? Meld jullie school dan aan voor Eco-Schools!

Ga naar het aanmeldformulier

Download de brochure

header wellant boskoop