checkboxStap 1

Eco-team

Formeer een werkgroep, een zogenoemd 'Eco-team', met daarin zowel leerlingen als volwassenen (bv. docenten, directie, conciërge of ouders). De werkgroep coördineert en stimuleert Eco-Schools binnen uw school. De werkgroep vergadert en neemt het voortouw in de uitvoering van het zevenstappenplan.

Helicon VMBO Den BoschDe werkgroep houdt bij wanneer zij vergaderen en wat de gemaakte afspraken zijn. Sommige scholen komen tijdens de opstartfase vaker bijeen dan daarna. De frequentie van vergaderen is sterk afhankelijk van het gekozen thema en het opgestelde actieplan. Voor de continuïteit van het programma is het verstandig minimaal één keer per twee maanden bij elkaar te komen.

Het is cruciaal dat leerlingen voldoende vertegenwoordigd zijn in de werkgroep en dat deze leerlingen draagvlak hebben bij de rest van de leerlingen. Mogelijke andere leden van de werkgroep zijn: schoolleiding, een ouder of niet-onderwijzend personeel (bv. conciërge, facilitair manager, business manager). Kijk bij de samenstelling niet alleen naar iemands kennis en liefde voor natuur en milieu, maar ook naar enthousiasme, doorzettingsvermogen en openheid. In het werkboek kunt u aangeven wie in de werkgroep deelnemen. De leerlingen uit de werkgroep kunnen worden aangewezen door volwassenen of worden geselecteerd door middel van een sollicitatie of verkiezing. Het is raadzaam dat werkgroep-leerlingen voor de continuïteit minimaal twee jaar in de werkgroep zitten. Leerlingen kunnen dan worden ingewerkt, zelfstandig werken en in de 'overdrachtfase' alvast de nieuwe werkgroep leerlingen inwerken. De leerlingen beslissen mee over de activiteiten en worden door de volwassenen gestimuleerd zelf met ideeën en initiatieven te komen.

Tip: gebruik het netwerk van de school. Je kan als Eco-team enkele adviseurs aantrekken, bijvoorbeeld een ouder of iemand van een bedrijf in de buurt, die veel weten van de thema’s waar je als Eco-team mee aan de slag gaat.