checkboxStap 2

Eco-scan

De werkgroep voert jaarlijks de Eco-scan uit. Hiermee brengt zij in kaart hoe de school scoort op verschillende duurzaamheidsthema’s, wat goed gaat en welke punten nog kunnen verbeteren.

Eco scanDe Eco-scan is vooral bedoeld als hulpmiddel voor het Eco-team en de school om te bepalen waar de belangrijkste knelpunten liggen en waar de school mee aan de slag gaat. De scan helpt hen om inzicht te krijgen in de huidige situatie in en om de school en vormt de basis van de themakeuze en bijbehorende doelen en acties (stap 3). Bewaar de resultaten van de Eco-scan voor de aanvraag van uw Bronzen of Zilveren Certificaat. De resultaten kunt u ook delen binnen uw school, bijvoorbeeld op een mededelingenbord of in een ‘Eco-hoek’.

Het is essentieel dat leerlingen betrokken zijn bij de uitvoering van de scan, opdat zij kunnen meebeslissen over de themakeuze en de doelstellingen in het actieplan. Herhaal de scan elk jaar op eenzelfde moment. Hiermee krijgt u inzicht in uw eigen vooruitgang en het is een effectieve manier om uw doestellingen te evalueren.