checkboxStap 3

Actie

Op basis van de uitkomsten van de duurzaamheidsscan kiest de werkgroep een focusthema(‘s) voor de komende periode. Hierbij bedenken zij gezamenlijk haalbare (!) doelstellingen en acties om het gekozen thema onder de aandacht te brengen bij leerlingen en personeel.

De meeste scholen kiezen er voor om met twee of drie thema’s aan de slag te gaan. Als uit de duurzaamheidsscan blijkt dat uw school aan een groot aantal onderwerpen kan werken, prioriteer dan de onderwerpen en kies de belangrijkste. Bij het opstellen van de doelstellingen is het belangrijk dat deze realistisch en haalbaar zijn. Het niet halen van gestelde doelen is voor zowel leerlingen als andere betrokkenen demotiverend. Ook bedenkt u tijdens deze stap elke activiteiten u op school wilt organiseren. Dat kunnen, zeker in het begin, heel kleine acties zijn. In het format in het Eco-Schools werkboek kunt u aangeven wie waarvoor verantwoordelijk is en welke deadlines er zij.

Tip: gebruik onze handleiding voor het opstellen van het actieplan! Deze is te downloaden wanneer je bent ingelogd als deelnemer van Eco-Schools.