checkbronsStap 4

Monitoring en evaluatie

Monitor uw voortgang om te weten of u uw eigen doelstellingen haalt. Op basis van monitoring ziet u de successen van uw activiteiten, kunt u uw doelen eventueel bijstellen of plannen aanpassen.

monitoring British School NetherlandsDe methode van monitoring hangt af van de gestelde doelen en manier van meten die u heeft vastgelegd in stap 3. Houd hierbij altijd in het achterhoofd dat de activiteiten moeten passen bij de leeftijd en het vermogen van de leerlingen. Enkele voorbeelden van monitoring zijn:

  • Bijhouden van meterstanden gas, water, elektriciteit (welke mogelijk).
  • Controleren of maatregelen zijn uitgevoerd volgens planning en of de beoogde resultaten zijn bereikt. Als dat niet gelukt is, dan kun je aangeven waarom het niet gelukt is.
  • Jaarlijkse uitvoering van de Eco-scan.
  • Bijhouden of de gestelde doelen worden gehaald en eventueel doelen bijstellen.
  • Bijhouden van 'Eco-hoek'/mededelingenbord waar u de rest van de school op de hoogte kunt houden van verschillende resultaten en activiteiten rondom Eco-Schools.
  • Het maken van voor-, tijdens- en na-foto's van een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld het maken van een grote schildering of een verandering van het schoolplein.