checkzilverStap 5

Curriculum

Op een duurzame school zijn duurzaamheidsthema’s verankerd in het curriculum. Eco-Schools helpt inzicht te krijgen in de behandeling van duurzame thema’s door de leerjaren heen en eventuele hiaten.

Ongemerkt schenkt u op uw school waarschijnlijk al veel aandacht aan een of meerdere duurzaamheidsthema’s. Het invullen van stap 5 in het Eco-Schools werkboek helpt u hier een overzicht van te krijgen en inzichtelijk te maken wat allemaal gaande is op school, welke thema’s in welk leerjaar aan de orde komen en waar nog hiaten zitten. Het overzicht wat daarmee ontstaat is een aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan over hoe u op uw school het gekozen thema kunt inbedden in de verschillende lessen. Vaak kunt u het gekozen thema integreren in bestaande vakken en projecten. De verweving van een duurzaamheidsthema met ‘zaak-vakken’ verrijkt het onderwerp en maakt het relevant(er) en interessant(er). Daarnaast kunnen er overkoepelende of vakoverstijgende activiteiten zijn zoals het maken van een tentoonstelling over het gekozen thema, een duurzaamheidsmarkt organiseren of een sponsorloop houden.

Tip: gebruik onze handleiding voor de link naar het curriculum! Deze is te downloaden wanneer je bent ingelogd als deelnemer van Eco-Schools.