checkboxStap 6

Informeren en betrekken

Door het informeren en betrekken van bijvoorbeeld leerlingen, docenten, ouders  en  andere partijen werkt u aan bewustwording en uw profilering als duurzame school. Dat kan door nieuwsbrieven, Twitter, websites, blogs of stukjes in een lokale krant.

In deze zesde stap werkt u aan het geven van bekendheid aan uw deelname aan Eco-Schools, zowel binnen als buiten de school. Zorg er daarom voor dat u de behaalde successen viert! Vier de prestaties zo breed mogelijk, door middel van artikelen in een (lokale) krant, nieuwsbrief, op de website en eventueel een bredere gemeenschap. Ook kunt u bijvoorbeeld het opnemen van (uw visie op) duurzaamheid in uw schoolbeleid onderstreept u dat u hier structureel aandacht aan geeft. Naast het genereren van een positief gevoel zal dit ook bijdragen aan uw profilering als duurzame school.

Een paar ideeën:

  • Organiseer een verkiezing voor de leerlingplekken in de Eco-Schools werkgroep
  • Houd een enquête onder leerlingen over duurzaamheid, wat zij zien als duurzaamheid en wat zij zouden willen doen of veranderen.
  • Maak gebruik van bestaande bijeenkomsten op school, bijvoorbeeld een maandafsluiting, talentenavond of open avond om informatie over duurzaamheid / Eco-Schools te delen.
  • Schrijf (pers)berichten voor de website of (school)krant over Eco-Schoolsactiviteiten.
  • Geef een presentatie over Eco-Schools op een school die nog niet meedoet.
  • Maak een tentoonstelling over duurzaamheid/Eco-Schools en stel deze open voor ouders, buurtbewoners, lokale bedrijven.
  • Kom in contact met andere Eco-Scholen via de internationale website www.ecoschools.global.
  • Publiceer informatie over Eco-Schools op één plek, bijvoorbeeld een vaste plek op het mededelingenbord of in een 'Eco-hoek'. Hierop kan informatie worden verzameld over de Eco-scan, vergaderingen, meterstanden en aankomende activiteiten. Zo blijft de hele school op de hoogte over de voortgang en of de doelstellingen worden gehaald.