checkgroenVervolg

Na stap 7 stopt het niet. Iedere twee jaar wordt een school opnieuw geaudit om te bepalen of de school nog steeds recht heeft op het voeren van de Groene Vlag, als symbool van een duurzame school. Bij de audit wordt gekeken naar de continuïteit en voortgang die de school heeft geboekt met de verduurzaming met behulp van het programma Eco-Schools.