Een jaarlijks bezoek aan de biologische boer in de omgeving, rekenen aan het energieverbruik van de school, kledingruilbeurzen en de verkoop van herbruikbare drinkflessen... zomaar een paar activiteiten op scholen die meedoen aan het programma Eco-Schools. Willen jullie serieus met duurzaamheid aan de slag en zorgen dat het in het DNA van de school terecht komt? Dan is Eco-Schools iets voor jullie!

Duurzaam DNA

Duurzaam denken en doen verankeren in het DNA van leerlingen, docenten en de school als geheel: dat is de droom van Eco-Schools. Het programma Eco-Schools helpt die droom realiseren.

Student-led change: leerlingen centraal

Eco-Schools is gebaseerd op het principe ‘student-led change’. Dat betekent dat leerlingen centraal staan in de veranderingen die de school ondergaat. Zij onderzoeken hun leer- en leefomgeving en werken aan concrete acties om deze (steeds verder) te verduurzamen.

Toenemende aandacht voor duurzaamheid

Steeds meer scholen besteden aandacht aan duurzaamheid. Helaas is het vaak nog zo dat er weinig samenhang is tussen de verschillende projecten en acties. Duurzaamheid krijgt daardoor nog geen plek in de hoofden, harten en handen van leerlingen en medewerkers.

Integraal: onderwijs, organisatie en omgeving

Eco-Schools helpt om afzonderlijke projecten onder één vlag te brengen en bevordert daarmee een integrale aanpak van duurzaamheid op school (‘whole-school approach’). Eco-Schools streeft ernaar dat de aandacht voor duurzaamheid is ingebed in het onderwijs, de organisatie en de omgeving van de school. Met behulp van concrete werkboeken, vragenlijsten, scans en workshops helpen de producten en begeleiders van Eco-Schools jullie om dat te bereiken. De ‘Groene Vlag’ van Eco-Schools is de kroon op jullie werk!