accountmanager Overijssel

Natuur en Milieu Overijssel is een onafhankelijke provinciale stichting die werkt aan een mooi en duurzaam Overijssel. Dit doen wij niet alleen, maar samen met overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en inwoners. Met een netwerk van ruim 80 aangesloten vrijwilligersgroepen hebben wij een grote achterban. Waar mogelijk werkt Natuur en Milieu Overijssel samen met deze aangesloten groepen, wij adviseren en trainen hen. Wij hebben ruime ervaring met het uitvoeren van projecten waarbij bewonersparticipatie een belangrijke rol speelt. Natuur en Milieu Overijssel is behalve een natuur- en milieufederatie ook hét provinciale consulentschap van natuur- en milieu educatie (NME) in Overijssel. Elk jaar organiseren we voor zo’n 20.000 kinderen en jongeren uit Overijssel verschillende educatieve projecten en dagen hen uit om met oplossingen te komen. We ontwikkelen lesprogramma’s, campagnes en materialen over duurzaamheid, energie, natuur, voedsel en water.

Contact

Assendorperdijk 3
8012 EG Zwolle
(038) 425 09 74

www.natuurenmilieuoverijssel.nl

Doe ook mee en behaal de Groene Vlag!