Kies een thema

  • thema afvalAfval & grondstoffen
  • thema communicatieCommunicatie
  • thema energieEnergie
  • thema gebouwGebouw & omgeving
  • thema hygieneGezondheid & hygiëne
  • thema groenGroen
  • thema mobiliteitMobiliteit
  • thema veligheidVeiligheid & burgerschap
  • thema voedselVoedsel
  • thema waterWater

5. Gendergelijkheid5. Gendergelijkheid5. Gendergelijkheid5. Gendergelijkheid5. Gendergelijkheid5. Gendergelijkheid5. Gendergelijkheid

In het kader van duurzaamheid is het belangrijk om transparant en helder te communiceren. Met goede communicatie kan je zorgen voor draagvlak onder leerlingen, docenten, maar bijvoorbeeld ook ouders of andere partijen uit de omgeving. En dit helpt je Eco-Schools proces! Om ervoor te zorgen dat de hele school verduurzaamt en dat de gekozen acties ook écht bijdragen is het belangrijk dat de doelgroep ervan af weet en weet hoe ze het gewenste gedrag kunnen vertonen. Daarnaast helpt dit thema ook om te werken aan jullie profilering als duurzame school. Veel deelnemende scholen kiezen dit thema naast twee inhoudelijke thema’s.

Aan de slag met dit thema

Wil je met dit thema aan de slag? Doe dan de Eco-scan (stap 2) op dit thema. Daaruit wordt duidelijk op welke onderdelen jullie nog beter kunnen worden. Bepaal vervolgens in stap 3 welk doel jullie hebben en welke acties daarbij horen. Een belangrijk onderdeel binnen dit thema is de Eco-hoek: een centrale plek in de school waar voor iedereen zichtbaar is wat de school doet aan duurzame activiteiten.

Doe ook mee en behaal de Groene Vlag!