Kies een thema

  • thema afvalAfval & grondstoffen
  • thema communicatieCommunicatie
  • thema energieEnergie
  • thema gebouwGebouw & omgeving
  • thema hygieneGezondheid & hygiëne
  • thema groenGroen
  • thema mobiliteitMobiliteit
  • thema veligheidVeiligheid & burgerschap
  • thema voedselVoedsel
  • thema waterWater

Eco-Schools richt zich op tien verschillende thema’s. Uw school wordt niet gevraagd om aan alle thema’s tegelijk te werken. Het Eco-team kiest, op basis van de nulmeting en de interesse van leerlingen, welke thema’s uw school het eerst oppakt. Kies bij voorkeur thema’s die zichtbaar zijn in uw school en ook iets opleveren. De meeste scholen selecteren twee of drie thema’s; vaak twee inhoudelijke thema’s en als derde het thema ‘Communicatie’. Klik hiernaast op het thema van uw keuze voor aanvullende informatie.

Sustainable Development Goals: Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling

Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals: SDG’s). De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen. Deze SDG’s heten voluit de Sustainable Development Goals maar worden vaak afgekort naar SDG’s. Zij gelden in alle landen en voor alle mensen. 

De meeste van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen hebben een plek in het programma Eco-Schools, als onderdeel van één of meer van de tien thema's. Het blijkt dat scholen met de Eco-Schoolsaanpak op een brede en integrale manier aandacht kunnen geven aan de meeste van de wereldwijde doelen voor duurzame ontwikkeling. Eco-Scholen dragen daarmee bij aan de mondiale doelen voor duurzame ontwikkeling.

duurzame ontwikkelingsdoelen