Kies een thema

  • thema afvalAfval & grondstoffen
  • thema communicatieCommunicatie
  • thema energieEnergie
  • thema gebouwGebouw & omgeving
  • thema hygieneGezondheid & hygiëne
  • thema groenGroen
  • thema mobiliteitMobiliteit
  • thema veligheidVeiligheid & burgerschap
  • thema voedselVoedsel
  • thema waterWater

5. Gendergelijkheid5. Gendergelijkheid5. Gendergelijkheid5. Gendergelijkheid5. Gendergelijkheid5. Gendergelijkheid5. Gendergelijkheid

Via verschillende kanalen communiceren scholen heel wat af naar ouders en andere belanghebbenden. Naast nieuwsbrieven, informatie op de website van de school en het meegeven van briefjes aan leerlingen, is social media tegenwoordig steeds meer in trek. Toch blijkt uit onderzoek dat social media als communicatiemiddel relatief nog weinig wordt ingezet in het onderwijs. Scholen houden hun Twitteraccount of Facebookpagina lang niet altijd even actief bij en dat terwijl social media kan dienen als het visitekaartje van een school.

Communicatie en duurzaamheid

In het kader van duurzaamheid is het belangrijk transparant en helder te communiceren. Hoe breder het draagvlak, hoe meer ouders en leerlingen zich actief zullen inzetten voor dit thema. Zij voelen zich eerder betrokken als ze zien wat een school aan duurzaamheid doet en wanneer ze daar eventuele inspraak in hebben. Communicatie is hét sleutelwoord wanneer het gaat om verduurzaming van een school.  

Wat kunnen scholen doen?

Hoe kunnen scholen communiceren over duurzaamheid? Een manier is om het beleid van de school ten opzichte van duurzaamheid aan te passen aan de hand van concrete doelen. Dit aangepaste beleid kan een school dan op de website plaatsen.

Met de opkomst van social media, kan bijvoorbeeld het oprichten van een Facebookpagina een heel geschikt communicatiemiddel zijn. Leerkrachten en leerlingen kunnen berichtjes en foto’s plaatsen om te laten zien waar ze mee bezig zijn. Verder kun je denken aan een ‘eco’-hoek op een centrale plek in de school, zodat voor iedereen zichtbaar is wat de school doet aan activiteiten.

Helen Parkhurst - ...
Helen Parkhurst - Groene Vlag Helen Parkhurst - Groene Vlag