Van afval naar compost

Volgens gegevens van Rijkswaterstaat wordt slechts de helft van het afval gescheiden. In het geval van GFT is dit erg zonde, aangezien dit voor 80% uit water bestaat. Als GFT bij het restafval belandt wordt het onnodig verbrand. Onlogisch toch? Vuilniswagens halen water (lees: GFT) op, om het vervolgens te verbranden.

Via compostering kan je GFT omzetten naar nieuwe nuttige voedingsstoffen die de bodem verrijken. Hiermee kan je de kringloop sluiten! Maak compost van je GFT, die je gebruikt in een (moes)tuin waar je weer nieuwe planten in laat groeien.

Met de Wormenboerderij hebben we een oplossing voor scholen waarin dit hele proces zichtbaar wordt voor de leerlingen. Hoe mooi zou het zijn als we het normaal kunnen maken dat GFT niet wordt gezien als afval, maar als een grondstof. Daarnaast, hoe leuk is het om te kunnen zeggen: Ik heb een worm als huisdier!

Meer informatie en offerte op maat

WormenboerderijXL