De Groene Vlag is een keurmerk voor scholen die steeds duurzame stappen zetten – groot of klein – en daarbij leerlingen centraal stellen. Met hun acties geven ze duurzaamheid een vaste plek in het onderwijs en wordt duurzaamheid zichtbaar in het gebouw en de omgeving. Iedereen in en rond de school wordt uitgenodigd om mee te werken aan de verandering. Samen vormen deze aspecten de vijf pijlers van de filosofie van Eco-Schools:Filosofie van Eco Schools

  1. Leerlingen staan centraal (leerlingen centraal)
  2. De school zet steeds duurzame stappen – groot of klein (proces)
  3. Duurzaamheid heeft een vaste plek in het onderwijs (onderwijs)
  4. Duurzaamheid is zichtbaar in het gebouw en de omgeving (gebouw)
  5. Iedereen in en rond de school doet mee (community)

Het internationale keurmerk voor duurzame scholen

Scholen die aan de vijf pijlers van Eco-Schools werken, komen in aanmerking voor de Groene Vlag. Dit is het internationale keurmerk voor duurzame scholen. Het hijsen van de vlag is een feestelijk moment! De leerlingen en docenten staan in de spotlight en ouders, de buurt en lokale partijen genieten mee. Het duurt ongeveer twee jaar om de Groene Vlag te behalen. Met een portfolio laat het Eco-team zien wat ze allemaal heeft gedaan. Om de Groene Vlag te behouden, blijft de school zich ontwikkelen en vindt er elke twee jaar een nieuwe audit plaats.

Als koploper het verschil maken

Wij zien duurzame ontwikkeling niet als een eindpunt, maar als een voortdurende ontdekkingstocht die we met elkaar aangaan. Het keurmerk van Eco-Schools, de Groene Vlag, wordt toegekend aan scholen die meewerken aan deze ontwikkeling. Bij de audit kijken we uiteraard naar jullie mooie resultaten, maar de focus ligt op de ontwikkeling die jullie als school doormaken. Jullie zijn de koplopers die de beweging van duurzaamheid op scholen aanjagen! Dat is niet altijd eenvoudig. We hebben te maken met weerstand, met mensen die vanuit andere visies of overtuigingen werken, die minder urgentie voelen of die simpelweg de tijd en energie niet kunnen vinden om zich te verdiepen in hoe het anders kan. Juist daarom is ons werk als pioniers zo belangrijk. Samen zorgen wij ervoor dat het steeds makkelijker, leuker en goedkoper wordt om ons groene voorbeeld te volgen!

Daarom willen we alle motivatie en actiebereidheid die er is, ten volle ondersteunen. Op de ene school lukt het heel snel om met een klein groepje enthousiastelingen een heleboel voor elkaar te krijgen. Op andere scholen gaat het minder gemakkelijk. Eco-Schools wil iedere school en ieder Eco-team op haar eigen ambitie en niveau ondersteunen, om zo met elkaar steeds verder te groeien. Daarom maken we gebruik van verschillende ambitieniveaus.

Ambitieniveaus

De weg naar een duurzame school ziet er voor elke school anders uit. Het uitgangspunt is voor iedere school anders, de context is verschillend en elke school komt andere uitdagingen tegen. Daarbij zien wij Eco-teams als bomen in een groter ecosysteem: soms net geplant en nog afhankelijk van hun boompaaltjes, soms stevig geworteld en vol vruchten, insecten en vogels. Daarnaast verschilt het per school hoe het Eco-team zich verhoudt tot haar omgeving: zijn er andere planten, bomen en dieren nabij of staat de boom er alleen voor? Eco-Schools gebruikt vier ambitieniveaus om te schetsen op welke manier een school invulling geeft aan haar duurzame ambities: boom, tuin, park en bos.

Ambitieniveaus

Bovenstaande afbeeldingen illustreren de ambitieniveaus. Ze symboliseren de plek van het Eco-team (de boom) binnen de school. Hoeveel (bio)diversiteit is er in en rond de boom aanwezig? Hoeveel mensen werken mee, hoe zijn zij georganiseerd en hoeveel samenhang is er tussen verschillende initiatieven? Concentreert de ontwikkeling zich op een klein terrein of is duurzaamheid alom aanwezig? Boom, tuin, park of bos: bij Eco-Schools zet elke school de stappen die passen bij haar eigen context en ambitie.

Kroon op jullie werk

Bij het aanvragen van de Groene Vlag laten jullie met een portfolio zien hoe jullie invulling hebben gegeven aan de vijf pijlers van Eco-Schools. Ook reflecteren jullie op je eigen voortgang en de resultaten die je daarmee hebt bereikt. Staat jullie Eco-team er als boom alleen voor? Of is duurzaam denken en doen bij jullie op school vanzelfsprekend – voor individuen, in de schoolcultuur en in samenwerkingen met andere organisaties? Tijdens het auditbezoek voor de Groene Vlag kijken we met jullie mee en praten we met een heleboel mensen in de school. Op basis daarvan geven we tips en aanbevelingen voor het vervolg. Want wat jullie situatie ook is: de Groene Vlag is de kroon op het werk van iedereen die zich inzet voor jullie ontwikkeling!

Audits

In het traject naar de eerste Groene Vlag vinden twee audits plaats: voor het Bronzen certificaat en het Zilveren certificaat. Met deze certificaten laat je zien dat jullie school op weg is naar de Groene Vlag.

De audit voor het Bronzen certificaat kan worden aangevraagd na het doorlopen van stap 1 tot en met 4. Dit is voor de meeste scholen één jaar na de start. Het Zilveren certificaat kan worden aangevraagd na het doorlopen van stap 5. Dit is ongeveer een half jaar na het behalen van het Bronzen certificaat.

Om in aanmerking te komen voor deze certificaten vraag je een audit aan via je eigen inlogpagina op deze website. Vanuit Eco-Schools Nederland voeren wij de audits uit. Dit doen we op kantoor, op basis van je portfolio en je aangeleverde documenten. Na de audit ontvang je van ons een rapport, waarin we terugblikken op wat jullie hebben gedaan en aanbevelingen geven voor de volgende stappen.

De Groene Vlag kan je als school aanvragen na het doorlopen van alle zeven stappen. Ook deze audit kan je aanvragen via je eigen inlogpagina op deze website. Om deze audit te doen komt er iemand van Eco-Schools Nederland naar jullie school. Ook na deze audit krijg je een rapport met een terugblik en aanbevelingen voor het vervolg.

De Groene Vlag is twee jaar geldig. Het is daarom belangrijk om ook na het behalen van de Groene Vlag de school te blijven verduurzamen met behulp van Eco-Schools. Na twee jaar vindt er opnieuw een audit plaats. Hierbij wordt gekeken of jullie school zich heeft verbeterd en ontwikkeld in vergelijking met de vorige audit. Na elke audit mag je de vlag weer twee jaar hijsen.