De VN heeft voor 2030 zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) vastgesteld. Deze doelen moeten ervoor zorgen dat de wereld een fijnere plek wordt om te leven. Voor iedereen. Om duurzame ontwikkeling praktisch en concreet te maken voor Eco-teams, gebruikt Eco-Schools tien thema’s. Door aan deze thema’s te werken, draag je als school bij aan het behalen van meerdere van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, bijvoorbeeld op het gebied van afval, voedsel, biodiversiteit of klimaat.

Er zijn tien thema’s waar jullie Eco-team uit kan kiezen om duurzaamheid in en rond de school aan te pakken. Het Eco-team bepaalt op welke thema’s zij zich gaat richten. Dit gebeurt op basis van de resultaten van de Eco-scan én de interesses en waarden van de leerlingen. De thema’s die gekozen worden bepalen de focus van de school: op welke thema‘s gaat de school duurzame stappen zetten? Hieronder kun je lezen wat elk thema precies inhoudt. Aan welke thema’s wil jij graag werken?

Thema's Eco-Schools

Klimaat

klimaat

Het klimaat verandert: door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen warmt de aarde in rap tempo op. Wat is daarvan het effect op de leefbaarheid op aarde en hoe kun jij daar iets aan doen? In dit thema wordt er gekeken naar wat klimaatverandering precies is en onderzoek je jouw rol als actievoerder voor het klimaat. Je kijkt met een brede, wereldwijde blik naar het probleem en zoekt naar oplossingen. Je onderzoekt verbanden tussen gedrag en klimaatverandering en verzint acties om jouw school in beweging te brengen om klimaatverandering tegen te gaan en de schoolomgeving aan te passen aan het veranderende klimaat. Door aan dit thema te werken, draag je bij aan het klimaatbewustzijn op de school, kom je samen in actie voor het klimaat en werk je aan klimaatadaptatie. Met dit thema breng je het grotere plaatje van een duurzame school naar boven!

Natuur

natuur Hoe zit het met de natuur in jouw omgeving? Zijn er veel planten, vogels en insecten te vinden? Dit thema focust zich op hoe jullie de natuur in en rond jullie school (weer) kunnen laten opbloeien en hoe er gezorgd kan worden voor meer biodiversiteit in de omgeving. Denk aan een groen schoolplein, bloemen planten om de bijensterfte tegen te gaan en actie voeren om het bos in jullie omgeving te beschermen. Kennis over planten, dieren, ecosystemen en biodiversiteit komen allemaal in dit thema aan bod. Door te werken aan het thema natuur, zorgen jullie ervoor dat de school en omgeving (weer) een groene, levendige en gezonde omgeving vol leven wordt!

Water

water

Water: wat zouden we zonder moeten? De aarde bestaat voor maar liefst 70% uit water en is een essentiële bron voor al het leven op aarde. Wat zou je kunnen doen om ervoor te zorgen dat het water in jullie buurt weer schoon en vol leven kan worden? En hoe kun je het watergebruik op school beperken? Door aan dit thema te werken kun je niet alleen bijdragen aan schoon water bij jou in de buurt, maar ook wereldwijd. Daarnaast kun je door water te besparen, watertekort tegengaan en jullie als school aanpassen aan het veranderde klimaat.

Energie

energie Zonnepanelen, windmolens, kenenergie, aardolie of kolen: dit zijn allemaal energiebronnen, maar ze zijn niet allemaal even duurzaam. Welke energiebronnen zijn toekomstbestendig en kunnen jullie gebruiken om jullie school te verduurzamen? Ook zijn er binnen dit thema veel andere onderwerpen waarop je je kunt richten. Denk bijvoorbeeld aan energiebesparing, acties zoals Warmetruiendag, zonnepanelen op jullie schoolgebouw, duurzaam omgaan met ICT en samen het aantal doucheminuten op school verminderen. Door met het thema energie aan de slag te gaan, draag je bij aan een schone lucht en aan een school die klaar is voor de toekomst: geen bijdrage aan klimaatverandering meer!

Vervoer

vervoer Ga je lopend, met de fiets, bus of auto naar school? En hoe reis jij naar jouw vakantieadres? Deze keuzes dragen bij aan jouw CO2-uitstoot, en daarmee ook in hoeverre er wordt bijgedragen aan klimaatverandering en luchtvervuiling. Wat kunnen jullie als Eco-team doen om duurzame vervoersmiddelen te stimuleren bij schoolreizen en jullie klasgenoten te motiveren om vaker voor de trein kiezen in plaats van het vliegtuig bij vakanties? Hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat iedereen die kan, op de fiets naar school gaat en er genoeg fietsenstallingen en oplaadpunten zijn voor elektrische scooters en auto’s? Dat zijn enkele voorbeelden waar je je op kunt richten bij dit thema. Door te werken aan het thema vervoer dragen jullie bij aan een schone, gezonde lucht en strijden jullie samen tegen klimaatverandering.

Voedsel

voedsel Fruit, groenten, vlees, vis of plantaardig: welke voedselkeuzes we elke dag nemen heeft niet alleen invloed op onze gezondheid, maar ook op de gezondheid van de aarde. Door bewust voor duurzame opties te kiezen, kun je zorgen voor een flinke vermindering van uitstoot van broeikasgassen, vermindering van land- en watergebruik en meer dierenwelzijn en biodiversiteit. En voedsel heeft niet zo’n kleine impact ook! Wat we eten beslaat namelijk wel 20% tot 30% van onze milieu-impact (Milieu-Centraal, 2021). Maar welk eten is het meest duurzaam? Wat is de invloed van biologisch, streek- en seizoensgebonden? En hoe kan ik andere leerlingen zo ver krijgen dat zij ook kiezen voor duurzame opties? In dit thema duiken jullie in de onderwerpen rondom de invloed van de productie en consumptie van verschillende voedingsmiddelen op mens & milieu en voedselverspilling. Door te werken aan dit thema draag je bij aan de gezondheid van mens, dier én aarde.

Afval

klimaat Oude smartphones, kleding en verpakkingen van eten: afval komt overal vandaan. Bij het thema afval wordt er gekeken naar hoe je zwerfafval kan voorkomen, afval kan verminderen, kan scheiden, upcyclen en recyclen. Denk bijvoorbeeld aan het afval van de lunch dat op het plein wordt gegooid en in de sloot terecht komt. Wat is daarvan de milieu-impact en wat zou je allemaal kunnen doen om deze impact te verkleinen? Wanneer je wilt werken aan een schone buurt, het tegengaan van uitputting van grondstoffen, CO2-vermindering en waterbesparing, dan is dit thema interessant voor jou!

Spullen

spullen Smartphones, kleren, cadeautjes en spelletjes: al onze spullen hebben een impact op het klimaat. Zo moeten spullen worden geproduceerd en maken spullen vaak een hele reis over de wereld voordat ze in de winkel terechtkomen. En daar zijn grondstoffen, energie en water voor nodig. Het kopen van nieuwe spullen zorgt zelfs voor bijna één derde van de CO2-uitstoot van huishoudens (Milieu Centraal, 2021). Hoe kan je ervoor zorgen dat jullie spullen langer meegaan? En wat kunnen jullie doen om elkaar te stimuleren om minder spullen te kopen en om tweedehands, langer gebruik en duurzame alternatieven te promoten? Door aan dit thema te werken kan er gestreden worden tegen de uitputting van grondstoffen, de wegwerpcultuur, kinderarbeid en klimaatverandering. Op deze manier wordt er een bijdrage geleverd aan een eerlijke, schone en duurzame wereld.

Geld

geld Geld speelt een belangrijke rol in de wereld van nu. Waar draagt jouw geld aan bij? En is dat wel waar je aan wíl bijdragen? Bijvoorbeeld: welke chocolademerken zijn er waarvan je zeker weet dat jouw geld echt terecht komt bij een cacaoboer in Afrika die goed bezig is? En investeert jouw bank in zonnepanelen of komt jouw geld bij de wapenindustrie terecht? Onderwerpen zoals armoede, rijkdom, (duurzame) economieën en duurzaam bankieren komen in dit thema aan bod. Door te werken aan dit thema, leer je hoe je jouw geld kunt inzetten en uitgeven voor duurzamere productie van voedsel en spullen, hoe verschillende economieën invloed uitoefenen op het milieu en hoe jouw geld kan bijdragen aan een duurzame samenleving. Vind je het belangrijk om te leren hoe je met jouw geld de wereld kan verduurzamen, dan is dit thema zeker interessant voor jullie!

Mensen

mensen Hoe ervaar jij de sfeer op school? Voel jij je gerespecteerd in de samenleving? Kan en durf je helemaal jezelf te zijn? In dit thema houd je je bezig met onderwerpen als diversiteit, culturele identiteit, (gender)gelijkheid, respect en vreedzaamheid. Je onderzoekt de rol tussen deze sociale thema’s en jouw eigen gedrag. Wat kun jij bijvoorbeeld doen om LHBTQ+-ers op school zich gerespecteerd te laten voelen? Hoe zorg je ervoor dat er niet gepest wordt en dat iedereen meetelt en zichzelf kan zijn? Daarnaast onderzoek je wat mensen drijft om duurzaam te leven: wat is de invloed van de sociale omgeving, hoe kan ik mensen motiveren? Door te werken aan dit thema, draag je bij aan een school waarin iedereen telt, zich gewaardeerd voelt en meedoet. Je leert je eigen identiteit beter kennen én die van anderen. Als je het belangrijk vindt om in school een sfeer te creëren waar iedereen zich thuis voelt en wil meewerken aan duurzaamheid, dan is dit thema voor jou bestemd!

Word Eco-School en hijs samen de Groene Vlag!