De filosofie van Eco-Schools

Eco-Schools is een programma voor scholen die met leerlingen werk maken van duurzaam denken en doen. Met hoofd, hart en handen zetten zij stappen om duurzaamheid een vaste plek in de school te geven. Leerlingen worden uitgenodigd om in actie te komen en ervaren welke bijdrage zij kunnen leveren aan een duurzame samenleving. Hierbij ontdekken ze hun eigen waarden, interesses en talenten. Zo wordt duurzaam denken en doen gaandeweg vanzelfsprekend!

Filosofie van Eco SchoolsDe filosofie van Eco-Schools bestaat uit vijf pijlers:

  1. Leerlingen staan centraal (leerlingen centraal)
  2. De school zet steeds duurzame stappen – groot of klein (proces)
  3. Duurzaamheid heeft een vaste plek in het onderwijs (onderwijs)
  4. Duurzaamheid is zichtbaar in het gebouw en de omgeving (gebouw)
  5. Iedereen in en rond de school doet mee (community)

Aanpak

Eco-teams aan zet

De kern van Eco-Schools is dat leerlingen centraal staan. Zij vormen dan ook het hart van het Eco-team. Dit is een groep leerlingen die de school van binnenuit verduurzaamt. Samen geven zij invulling aan het motto van Eco-Schools: student-led change. Daarin worden ze ondersteund door volwassenen, zoals docenten en de conciërge. Ook anderen binnen én buiten de school kunnen betrokken worden.

Zevenstappenplan

Het Zevenstappenplan van Eco-Schools helpt het Eco-team concreet op weg. In de afbeelding zijn alle stappen weergegeven. Stap 2, 3 en 4 vormen een cyclus van meten, plannen en evalueren die het Eco-team jaarlijks doorloopt. Leerlingen brengen de situatie op school in kaart en voeren acties uit om het onderwijs, het gebouw en de community in en rond de school te verduurzamen. Gaandeweg worden steeds meer mensen betrokken. De Eco-code is de kers op de taart: hiermee laat het Eco-team op een creatieve manier zien waar zij voor staat.

Lees meer over de stappen

zevenstappenplan

Met deze aanpak geeft het Eco-team invulling aan het proces op school. Leerlingen werken hierbij aan de ontwikkeling van belangrijke 21ᵉ-eeuwse vaardigheden zoals communiceren, samenwerken, problemen oplossen en creatief denken.

De Groene Vlag

Scholen die aan de vijf pijlers van Eco-Schools werken, komen in aanmerking voor de Groene Vlag. Dit is het internationale keurmerk voor duurzame scholen. Het hijsen van de vlag is een feestelijk moment! De leerlingen en docenten staan in de spotlight en ouders, de buurt en lokale partijen genieten mee. Het duurt ongeveer twee jaar om de Groene Vlag te behalen. Met een portfolio laat het Eco-team zien wat ze allemaal heeft gedaan. Om de Groene Vlag te behouden, blijft de school zich ontwikkelen en vindt er elke twee jaar een nieuwe audit plaats.

Lees meer over de Groene Vlag

Thema’s

Nulmeting

Eco-Schools richt zich op tien verschillende thema’s. Met de Eco-scan brengt het Eco-team voor alle thema’s in kaart hoe de school het doet op het gebied van duurzaamheid.

Kies je focus

Als Eco-team kiezen jullie – op basis van de nulmeting en de interesse van leerlingen – welke (twee of drie) thema’s jullie als eerste oppakken. Kies thema’s die elkaar versterken – de thema’s zijn ontzettend met elkaar verweven! De gekozen thema’s bieden de basis voor het actieplan.

Lees meer over de thema’s

 themas

Ambitieniveaus

Eco-Schools gebruikt vier ambitieniveaus om te schetsen op welke manier een school invulling geeft aan haar duurzame ambities: boom, tuin, park en bos. Ze symboliseren de plek van het Eco-team (de boom) binnen de school. Hoeveel (bio)diversiteit is er in en rond de boom aanwezig? Hoeveel mensen werken mee, hoe zijn zij georganiseerd en hoeveel samenhang is er tussen verschillende initiatieven? Concentreert de ontwikkeling zich op een klein terrein of is duurzaamheid alom aanwezig? Boom, tuin, park of bos: bij Eco-Schools zet elke school de stappen die passen bij haar eigen context en ambitie.

ambitieniveaus