Afvalspel

Inmiddels stimuleert de overheid (provincies en gemeenten) de transitie van ‘grijze’ naar groene schoolpleinen. Groene schoolpleinen, of beter gezegd ‘klimaatschoolpleinen’, zijn een onlosmakelijk onderdeel van het klimaatbestendig inrichten van steden. Dit zijn schoolpleinen waar je kunt rennen, klauteren, kliederen, verstoppen en chillen, maar er is veel meer natuur dan op een gewoon schoolplein.

Steeds meer onderzoeken tonen aan dat groen – of meer algemeen: de natuur – een positief effect heeft op onze gezondheid en ons welbevinden. Spelen, het zit in onze natuur!

Inzetten op klimaatadaptatie en -mitigatie: speelprojecten.nl/projecten/groene-schoolpleinen