Openbare-Ruimte-Kerckebosch-Zeist.jpg

Wilt u eigenlijk wel meer aan duurzaamheid doen, maar weet u niet hoe? Worstelt u met vragen over hoe u én duurzaam handelen implementeert, maar ook kostenefficiënt bent of trouw blijft aan eerder gemaakt beleid? Bent u benieuwd naar hoe u er als schoolleider voor kan zorgen dat duurzame initiatieven voortgang vinden in de school en breed gedragen worden? Dan is deze workshop iets voor u.

  • donderdag 29 oktober - 15:00-17:00 uur - de workshop vindt online plaats - inschrijven kan onderaan

Inhoud masterclass duurzaamheid voor schoolleiders

In deze masterclass vertelt Bauke Houtsma, directeur van Aeres VMBO en MBO Almere, vanuit zijn praktijk als schoolleider over zijn ervaringen met het implementeren van duurzaamheid. De nadruk ligt daarbij op de rationale achter duurzame keuzes voor de school, we leren 'denkstappen maken, drempels overwinnen, kijken naar mogelijkheden'. Na de workshop heb je als schoolleider concrete handvatten gekregen om zelf duurzaamheid verder te integreren in de schoolorganisatie.

Daarnaast laat Anne Remmerswaal (specialist onderwijs en ontwikkeling) u zien wat de werkwijze van De whole-school approach (WSA) inhoudt en hoe u er zelf mee aan de slag kunt. Dit is een werkwijze om duurzame ontwikkelingen schoolbreed en in samenhang op te pakken. Bauke Houtsma heeft ervaring met het implementeren van de implementatie van een whole-school approach. Ook daarover zal hij zijn ervaringen delen. 

Wat speelt er op school?

In het onderwijs wordt nu veelal fragmentarisch aandacht besteed aan duurzaamheid. Losse lesprogramma’s over bijvoorbeeld afval,  mobiliteit, water, voedsel, energie, klimaat hebben geen kader in het onderwijs. Na een vliegende start met mooie projecten en activiteiten, stagneren veel scholen in hun voortgang omtrent het verduurzamen van de school.

De schoolbrede aanpak

Schoolbeleid, leiderschap en het gezamenlijk innoveren en leren binnen de schoolorganisatie zijn nodig om stagnerende voortgang te voorkomen. Juist daarom is het zo belangrijk om werk te maken van een schoolbrede, samenhangende aanpak van duurzame ontwikkeling. De ‘whole-school approach’ voor duurzaamheid is een integrale aanpak om duurzame ontwikkeling te integreren in de school: in de visie, het curriculum en de didactiek, de bedrijfsvoering, de professionalisering van al het personeel en dit in samenwerking met de omgeving van de school. Het is het verbinden van deze domeinen die een whole-school approach tot een krachtige aanpak maakt. De WSA helpt om met het hele team, de leerlingen en actoren uit de omgeving van de school in gesprek te gaan over de vraag ‘hoe ziet een duurzame school er voor ons uit?’ en de weg daarnaartoe samen vorm te geven.

marenthe WSA bloemPlaatje: een tekening van het 'whole-school approach'-model.

Uw rol innemen

Als schoolleider speelt u een belangrijke rol in deze veranderprocessen. U bent regievoerder, kartrekker, inspirator of facilitator en degene die de dagelijkse vertaling maakt van beleid naar de klas. U bent dus onmisbaar als het gaat om innovatie en ontwikkeling in de school. Toch blijkt de dagelijkse realiteit vaak weerbarstig en blijven mooie en goede plannen soms op de plank liggen. Het resultaat is dat de beoogde verandering maar beperkt op gang komt of dat medewerkers zich door het management niet voldoende ondersteund voelen bij hun inspanningen. 

Een combinatie van praktijkervaring en verdiepende theorie

In deze masterclass laten we zien wat een schoolleider kan doen om een whole-school approach voor duurzame ontwikkeling in gang te zetten en te laten slagen in de schoolpraktijk. De masterclass wordt verzorgd door Anne Remmerswaal, in samenwerking met Bauke Houtsma, een schoolleider die de onderwijspraktijk van binnenuit kent en overziet wat de implementatie van een whole-school approach inhoudt. 

Hier vindt u de praktische informatie op een rij:

  • Masterclass Duurzaamheid, georganiseerd door de VO-academie van de VO-raad
  • Wanneer: donderdag 29 oktober van 15:00-17:00 uur
  • Hoe: online
  • Voor schoolleiders
  • Gegeven door Anne Remmerswaal (Eco-Schools) en Bauke Houtsma, directeur Aeres VMBO en MBO Almere (deze school neemt deel aan Eco-Schools)

Hier kunt u zich opgeven voor de masterclass:

Schrijf u hier in