neptunus-6642.jpg

20180608 144536

Na het succes van vorig jaar, kunnen docenten van groepen 5, 6, 7 en 8 en de eerste klas van het voortgezet onderwijs zich nu weer inschrijven voor deelname aan 'De Grote Plantenjacht'! Een activerende lessenserie waarin leerlingen de biodiversiteit in hun directe schoolomgeving in kaart brengen en een verbeterplan opstellen. Wil je met je leerlingen onderzoekend en ontwerpend aan de slag met het thema groen en biodiversiteit? Dan is dit bij uitstek het project dat dit mogelijk maakt. Als je nog geen Eco-School bent, biedt dit project een mooie kans om gratis kennis te maken met de Eco-Schools werkwijze waarbij de leerling onder begeleiding zelf aan de slag gaat voor duurzaamheid.

Biodiversiteit

Groen is één van de tien thema’s van Eco-Schools en biodiversiteit is een heel belangrijk onderdeel daarvan. Biodiversiteit is van belang voor ecologische evenwichten en die groene omgeving is weer belangrijk voor de gezondheid van mensen. Dat geldt zeker ook voor de leefomgeving van kinderen. Denk natuurlijk spelen, bewegen, ontdekkend leren, gezonde lucht. Steeds meer scholen zijn al bezig met het vergroenen van de schoolomgeving. Dit lesmateriaal sluit daar naadloos op aan.

Internationaal sub-project van Eco-Schools

‘De Grote Plantenjacht’ oftewel The Great Plant Hunt is een internationaal project mogelijk gemaakt door Toyota Motor Europe en is een sub-programma van Eco-Schools. Eco-Schools uit verschillende landen nemen deel aan dit project en inventariseren de biodiversiteit in hun directe schoolomgeving. In Nederland nodigen wij ook scholen uit die nog geen Eco-School zijn om via dit lesmateriaal kennis te maken met de aanpak van Eco-Schools.

Eco-Schools aanpak

Dit programma gaat over natuur en biodiversiteit in de buurt van de school en wat daar allemaal te ontdekken valt. Leerlingen in de groepen 5, 6, 7 en 8 en de brugklas gaan actief aan de slag met natuur in de buurt en onderzoeken hoe het is gesteld met hun groene omgeving. Deze onderzoeksaanpak, gevolgd door het opstellen van een actieplan, waarin de leerlingen zelf voorstellen doen om de schoolomgeving te vergroenen is typisch de opzet van Eco-Schools.

Naast het onderzoek en het actieplan bestaat dit lesproduct uit een stuk inhoudelijke verdieping rond het thema biodiversiteit dat eventueel kan worden gezien als vervanging van het desbetreffende hoofdstuk uit de lesmethode.

Meer informatie en inschrijven: www.eco-schools.nl/de-grote-plantenjacht