Wellant Boskoop.jpg

In oktober heeft minister Ollongren alle schoolbesturen en gemeenten in Nederland een brief gestuurd om hen te informeren over de mogelijkheden om schoolgebouwen te verduurzamen. Nu ook het ministerie van BKZ scholen aanspoort te verduurzamen is er geen reden meer om stil te zitten. Om inspiratie op te doen wordt op 18 november de bijeenkomst duurzame scholen georganiseerd.

Bijeenkomst duurzame scholen

In de brief wordt een aantal organisaties genoemd die ondersteuning bieden om het verduurzamen van schoolgebouwen te realiseren. Om met deze partijen kennis te maken wordt de bijeenkomst Duurzame Scholen in de provincie Utrecht georganiseerd op 18 november 2019. Tijdens de bijeenkomst gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek om samen stappen te zetten richting duurzame scholen. Ook scholen die al duurzaam bezig zijn en al zonnepanelen hebben worden van harte uitgenodigd om aan te schuiven en meer inspiratie op te doen. Meer informatie en aanmelden kan via deze link.

2019 10 30 Zonnepanelen

Inhoud van de brief

De brief is gestuurd naar aanleiding van punt 23 van het 40-puntenplan van Urgenda, waarin wordt uitgelegd wanneer op alle geschikte schooldaken zonnepanelen komen dit 0,1 Mton kan besparen. In de brief wordt aandacht besteed aan de verduurzaming van schoolgebouwen. Verduurzaming is vaak lastig en staat meestal niet bovenaan de prioriteitenlijst van de schoolbesturen. Toch worden scholen verzocht om zonnepanelen te plaatsen om (op een snelle manier) uitstoot te verminderen. De investering van de aankoop van zonnepanelen wordt uiteindelijk terug verdiend met de besparingen op de energierekening. Voor schoolbesturen die krap bij kas zitten is de speciale Scholen Energiebespaarlening beschikbaar.