International School Amsterdam (16).jpg

Voor 2030 moet er een einde komen aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Om dat te bereiken zijn in 2015 de 17 Werelddoelen opgesteld die om samenwerking vragen tussen verschillende landen, bedrijven, scholen en jou.

2019 01 22 De internationale Eco schoolsconferentie komt naar Nederland

Wat zijn de 17 Werelddoelen?

De 17 Werelddoelen, ook wel SDG’s zijn in 2015 opgesteld door de 193 wereldleiders van de Verenigde Naties en zijn een vervolg op de millenniumdoelen die bedacht zijn in 2000. De Werelddoelen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Voor iedereen. Dat kunnen we alleen bereiken door samen te werken en daarom is het belangrijk dat heel de wereld hier een handje bij helpt. Een van de belangrijkste problemen die we moeten aanpakken, is klimaatverandering. Denk daarbij aan gevolgen zoals droogte, extreme stormen en overstromingen. Naast klimaatverandering spelen inkomensverschillen een grote rol. De inkomensverschillen tussen rijke en arme landen nemen op dit moment wereldwijd af. Dat is goed nieuws. Maar de inkomensverschillen binnen landen nemen wel toe. En dat zorgt voor onrust. Alleen een economische groei waar iedereen van meeprofiteert, kan de kloof tussen arm en rijk verkleinen en zo vreedzame en eerlijke samenlevingen stimuleren.

De Werelddoelen in Nederland

Wereldwijd staat Nederland op de elfde plaats als het gaat om SDG-voortgang. Dat betekent dat wij bij de koplopers horen. Toch is het nog een uitdaging voor Nederland om op tijd de werelddoelen te halen. De uitdagingen voor Nederland liggen volgens het rapport van de Rijksoverheid met name op verantwoorde productie en consumptie (SDG 12), het tegengaan van klimaatverandering (SDG 13) en oceanen (SDG 14). Deze doelen zijn grensoverstijgend en kunnen dus alleen behaald worden door een goede samenwerking tussen verschillende landen.

Eco-Schools en de 17 Werelddoelen

Het Eco-Schools keurmerk is officieel erkend door de Verenigde Naties, hierin vormen SDG 4 en 17 de basis om van daar uit te werken aan de andere SDG’s. Met 20 miljoen leerlingen en 1,4 miljoen docenten wereldwijd wordt volgens het principe Student-led Change gewerkt aan een duurzame verandering van binnenuit. Een verandering van de school, van het onderwijs en van de directe omgeving. Centraal hierbij staat het leerproces van de leerlingen en dat iedere nieuwe generatie zijn eigen leerwijze over duurzaamheid kan doorlopen. Daarmee zorgt Eco-Schools voor volledig en kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor iedereen en wordt invulling gegeven aan SDG 4, kwaliteitsonderwijs (vooral SDG 4.7 duurzaam onderwijs) en aan SDG 17 (samenwerking).

Wij zien dat de Eco-teams van leerlingen, conciërge, facilitair management en docenten met hun acties aan de verschillende Eco-Schools thema’s werken als water, energie, groen, voedsel. Hiermee wordt invulling gegeven aan de SDG’s 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 en 17. Dit zijn 11 van de 17 SDG’s.

Lees meer over de 17 Werelddoelen op www.17doelendiejedeelt.nl