Zone.college Twello (2).jpg

art artistic bright color 220320

De zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) moeten ervoor zorgen dat de wereld een betere plek wordt om te leven. Voor 2030 moet er een einde komen aan extreme armoede, klimaatverandering en ongelijkheid. Voor elk van de SDG’s is in Nederland een coördinator aangesteld. Die vormt een alliantie (groep) van experts, pioniers en kartrekkers. Zij brengen de grootste uitdagingen in kaart, zoeken oplossingen en leggen verbanden met andere doelen. Voor SDG 4: kwaliteitsonderwijs is Giuseppe van der Helm coördinator. Hij is geïnterviewd door duurzaamheid.nl

In het interview beschrijft van der Helm onder andere hoe het onderwijssysteem er volgens de alliantie uit komt te zien:

‘Nu draait het schoolsysteem om vakkennis: aardrijkskunde, taal, rekenen en ga zo maar door. Die kennis is nodig. Natuurlijk moeten kinderen goed leren lezen en schrijven. Bovendien kun je door vakkennis andere beschikbare kennis beoordelen op zijn waarde. Maar kinderen die in 2030 van school komen, hebben meer nodig dan vakkennis alleen. Kennis krijgt immers pas waarde als je het ook kunt toepassen. Daar is in het huidige systeem te weinig aandacht voor. En daarvoor ontbreekt het aan de blik naar buiten. Scholen zouden ouders, de wijk, andere scholen, de gemeente en het bedrijfsleven veel meer moeten opzoeken. Waar zijn die mee bezig? En hoe kun je samen maatschappelijke problemen te lijf gaan?’

Ook deelt van der Helm hoe de SDG4-alliantie de scholen verder helpt om te verduurzamen.

 ‘We brengen ze op ideeën door succesvolle initiatieven van onderwijsinstellingen te delen. We brengen ze in contact met netwerken binnen onze alliantie die al veel ervaring hebben. In het mbo bijvoorbeeld wordt al meer dan zestien jaar aan duurzaamheid gewerkt. Bij Eco-Schools verduurzamen leerlingen het onderwijs van binnenuit. Het Econasium biedt kinderen de kans om na te denken over actuele en maatschappelijke economische thema’s en vergroot daarmee hun eigenwaarde.

Verder is er een ranglijst waarmee mbo-scholen kunnen ranken hoe duurzaam ze zijn op integrale aspecten: de SustainaBul. Die helpt bestuurders te beseffen wat écht duurzaam onderwijs is en wat je daaraan kunt doen. We proberen die tool nu ook door te zetten naar voortgezet onderwijs en basisonderwijs.’

Benieuwd naar het hele interview? Je leest het hier.