Bosseschool (4).jpg

Duurzaamheid is een actueel en uitdagend thema. Onze samenleving verandert snel en het onderwijs speelt hierin een belangrijke rol. Wil je graag weten hoe je duurzaam onderwijs concreet en praktisch vormgeeft? In de nieuwe cursus van Ruth Pasternak en Anne Remmerswaal leer je dit aan de hand van nieuwe inzichten in natuur, milieu en duurzaamheid. De cursus is geschikt voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Meld je nu aan!

Met duurzaamheid als leuk en gemakkelijk onderwerp kan je veel concrete dingen doen. Zo staat duurzaam handelen centraal in de vele praktijkvoorbeelden, lesideeën en uitgewerkte projecten. Jij als leerkracht hier een belangrijke rol in spelen als het gaat om bewustwording creëren bij je leerlingen. Het gaat tenslotte om hun toekomst.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

  • duurzaamheidsthema’s herkennen en verbinden aan je lessen;
  • betrokkenheid creëren bij leerlingen op het gebied van duurzaamheid;
  • met leerlingen in gesprek gaan over duurzame keuzes en de achterliggende waarden.

Docenten

Anne Remmerswaal is specialist onderwijs en ontwikkeling bij SME. Hier zet zij zich in voor de kwaliteit van onderwijs op het gebied van duurzaamheid. Ze werkt onder andere aan Eco-Schools, een programma waarbij leerlingen de school van binnenuit verduurzamen. Dit doet zij als ontwikkelaar van producten van trainingen voor het onderwijs. Eerder werkte Anne als specialist op het gebied van natuur- en milieueducatie en leren voor duurzame ontwikkeling bij Wageningen Universiteit.

 Anne

 

 

 

Ruth Pasternak werkt als projectleider onderwijs bij SME. Ze ontwikkelt nieuwe projecten over duurzaamheid voor basis- en voortgezet onderwijs. Ook ontwikkelt ze bestaande programma’s door en zet deze in, in het onderwijs, zoals Eco-Schools. Hiermee wil zij duurzaamheid een vaste plek in het onderwijs geven. Door haar ervaring als docent Nederlands kent ze de dagelijkse worsteling van ‘te weinig tijd’ en ‘te veel te doen’.

Ruth

 

 

 

 

Aanmelden?

Voor de cursus met leuke en praktische tips voor duurzaamheid in het onderwijs kun je je hier aanmelden!