We produceren teveel afval in Nederland en dat is een probleem voor de natuur waar dit in terecht komt, maar betekent ook dat heel veel producten die nog prima zijn te vroeg werden worden gedaan, zoals kleding. Het Groene Hart Lyceum kijkt vanuit brede blik naar dit onderwerp. Ze vertellen hierover als Eco-School van de maand.

Hoe lang is jullie Eco-Team al actief? Welke successen hebben jullie behaald?

‘’Het Eco-team van het Groene Hart Lyceum is afgelopen schooljaar opgericht. Het eerste project waar onze leerlingen mee aan de slag wilden is het verbeteren van afvalscheiding. Tot dit schooljaar ging namelijk alle afval (behalve papier) op één grote restafval-hoop. Na een hoop overleg met de schoolleiding en de afvalophaler hebben we sinds kort aparte oranje bakken voor PD afval en ook een inzamelpunt voor statiegeld blikjes en flesjes. De statiegeld-opbrengsten gaan naar de Plastic Soup Foundation! Hoewel we nu gestart zijn met betere afvalscheiding zullen we de komende periode wel nog goed verder moeten werken aan voorlichting om te zorgen dat verschillende bakken ook echt zo goed mogelijk gebruikt gaan worden. ''

Een aantal van jullie activiteiten richten zich op circulaire economie. Niet alleen het verminderen van afval, maar ook het hergebruik van producten stimuleren, bijvoorbeeld door een kledingruil. Waarom is dit een belangrijk thema voor jullie?

‘’Heel veel kleding, zeker van jongeren, wordt maar kort gedragen en belandt lang voordat het versleten is al bij het afval. Bijvoorbeeld omdat het niet meer goed past, of omdat het toch niet zo goed staat. Trends veranderen immers snel. Dit thema is daarom een logische keus. Met hulp van bijvoorbeeld zo’n kledingruil hopen we een steentje bij te dragen aan beter hergebruik van kleding, en het verminderen van kledingafval.’’

Waar kijken jullie voor de rest van het jaar nog naar uit?

‘’Uit onze Eco-scan zijn een aantal thema’s naar voren gekomen waar we verder mee aan de slag willen. Hoewel onze school al redelijk zuinig is en zonnepanelen heeft willen we gaan onderzoeken of het energiegebruik van school nog verder naar beneden kan. We willen we ook gaan overleggen met het overkoepelende schoolbestuur of er bij de energie die wel nog ingekocht moet worden, zoveel mogelijk gebruik gemaakt kan worden van groene stroom.

Daarnaast hebben we ook een aantal ideeën om het schoolplein m.b.v. inheemse beplanting en insectenhotels een betere omgeving te maken voor bedreigde wilde bijen en andere insecten. Tot slot gaan we ook aan de slag om ons Eco-team verder te gaan verjongen omdat een groot deel van onze actieve teamleden komend jaar hun examenjaar in zullen gaan en daardoor minder tijd zullen hebben. Genoeg acties dus voor een bruisend jaar!’’