Elke Eco-School werkt weer aan andere thema’s om duurzaamheid in de school te integreren. Een thema waar mensen niet direct aan denken, maar wat wel ontzettend veel duurzame impact kan maken, is transport. ISE zet zich met het Eco-Team in om de transport van en naar de school op een sociale manier te verduurzamen. Zij delen hun inzichten hierover als Eco-School van de maand!

ISE heeft het hoogste niveau van Eco-Schools bereikt: de Groene Vlag. Hoe lang werkt ISE al aan het Eco-School programma? Wat zijn enkele van de hoogtepunten?

De afgelopen drie jaar heeft de International School of Eindhoven actief gewerkt aan het Eco-Schools programma. In nauwe samenwerking met medewerkers, studenten en faculteitsleden is het team een veilige ruimte geworden om het bewustzijn over duurzaamheid binnen de schoolcampus te vergroten.

Verschillende subteams binnen het Eco-Schools programma houden zich bezig met verschillende aspecten van ons actieplan. We benadrukken hierbij het nut van grote én kleine acties. Hierdoor hebben we leerlingen van verschillende leeftijdsgroepen en culturele achtergronden betrokken, die nieuwe ideeën bedacht hebben en deze samen tot uitvoering gebracht. We zijn hierdoor een betrokken team geworden.

Vorig jaar hadden we onze eerste warmetruidag en we willen dat dit jaar weer doen. Dit was een hoogtepunt omdat het het eerste evenement is dat we hebben georganiseerd, en dat jaarlijks zal worden voortgezet. Veel mensen buiten het Eco-Team waren betrokken, vooral onze oudere leerlingen. Het was een effectieve manier om het bewustzijn te vergroten, want de belangrijkste feedback die we kregen was dat mensen het verschil niet merkten. Dit toont aan dat het verlagen van de temperatuur met 1 graad niet veel effect had op de temperatuur die de studenten ervoeren, wat hen hopelijk heeft aangemoedigd om de verwarming in hun eigen huizen ook lager te zetten.

Transport is een van de gekozen thema's voor jullie Eco-Team. Samen met de school en partners in de omgeving hebben jullie grote stappen gezet. Waarom hebben jullie dit thema gekozen? Welke lessen heb je geleerd tijdens het proces om de uitstoot te verminderen?

Als internationale school hebben we veel leerlingen die elke dag grote afstanden afleggen om op school te komen. Hierdoor hebben we veel auto's bij het brengen en halen, wat verkeersopstoppingen veroorzaakt omdat onze school met de auto maar via één weg bereikbaar is. Daarom is vervoer een belangrijk probleem voor onze hele school. We willen het autoverkeer op school terugdringen door duurzamere manieren om naar school te gaan te stimuleren en het voor leerlingen gemakkelijker te maken om via deze vervoersmiddelen naar school te komen.

We hebben geleerd dat er gebieden zijn waar veel van onze leerlingen wonen. Dit heeft ons opties gegeven om te beginnen met het opzetten van systemen zoals carpooling en bike-pooling, een idee dat we hadden waarbij leerlingen samen naar school kunnen fietsen onder begeleiding van meerdere volwassenen. Dit heeft ons laten zien dat er mogelijkheden zijn om buiten schooltijd te connecten met elkaar, ook als je verspreid over regio Eindhoven woont.

We hebben geduld en doorzettingsvermogen moeten hebben, omdat de systemen die we willen implementeren tijd nodig hebben om op te zetten. Deze langetermijnprojecten zijn vaak moeilijk voor studentenbetrokkenheid omdat op een internationale school een hoge wisseling van leerlingen is. Zij zullen de resultaten van   zulke langetermijnprojecten vaak niet te zien krijgen. Dus we moeten het hebben van de motivatie om het nieuwe systeem door te geven aan de nieuwe studenten die er dan de vruchten van plukken.

Jullie hebben al heel wat bereikt. Zijn er specifieke volgende stappen, evenementen of acties die jullie dit jaar willen bereiken?

Dit jaar willen we een Eco-week organiseren, waarin de hele school en alle betrokkenen buiten de school samenkomen om onze vooruitgang te vieren en verder te werken aan de duurzaamheid van onze school. We willen activiteiten organiseren om het bewustzijn te vergroten over hoe belangrijk het is om te streven naar duurzaamheid en om duurzaamheid verder te integreren in ons lesprogramma. Welke dit precies zullen zijn, moeten we nog zien.

Een andere stap die we dit jaar willen zetten is de implementatie van een nieuw afvalplan. Ons facilitaire team is uitgebreid bezig geweest om een nieuw afvalplan op te stellen en het vervolgens door de andere partijen op onze school te laten goedkeuren. Het facilitaire team is van mening dat we heel dicht bij de goedkeuring van dit nieuwe afvalplan zijn en dat we het daarom in de school kunnen implementeren. We hopen de leerlingen te kunnen informeren over het nieuwe afvalverzamelsysteem en over het gebruik ervan.

Wat zouden jullie Eco-Teams adviseren die ook geïnteresseerd zijn om als team aan Transport te werken?

Ons eerste advies aan andere scholen is om eerst uit te zoeken waar de grootste behoefte aan verandering is op hun school als het gaat om transport. Wij zijn hier ook mee bezig en geloven dat dit zal leiden tot de meest effectieve oplossingen, omdat je het probleem oplost op een duurzame manier en hiermee twee vliegen in een klap slaat.

Richt je daarnaast op alternatieve vormen van vervoer, want alleen het ontmoedigen van het gebruik van de auto zal geen enorm effect hebben op de manier waarop de school omgaat met hun voorkeursvormen van vervoer. Tot slot kan een specifiek doel een goede motivator zijn. Wij hebben een doel van 10% minder autoverkeer, wat ons transportteam stimuleert en hen een specifiek doel geeft om naar te streven!