Het Maerlant-Lyceum in Den Haag heeft een actief Eco-Team en timmert al zes jaar aan de weg. Met een Groene vlag op zak focussen ze zich dit jaar op nieuwe thema’s. Met hun diverse activiteiten en duurzame stappen in het curriculum horen we graag van hen als Eco-School van de Maand hun verhaal!

Hoe lang is het Eco-Team al actief? Welke successen hebben jullie behaald?

‘’Ons Eco-Team is al zes jaar een actieve en positieve groep leerlingen en docenten binnen het Maerlant-Lyceum. Het onderwerp duurzaamheid kreeg zes jaar geleden meer aandacht binnen de sectie aardrijkskunde en met steun van Stichting VO-Haaglanden en onze schoolleiding zijn we gestart met een Eco-Team, onder begeleiding van drie aardrijkskundedocenten.

Inmiddels wordt het team begeleid door docenten uit verschillende secties en nemen ongeveer 20 leerlingen uit bijna alle jaarlagen deel. In de zes jaar dat we actief zijn hebben we allerlei activiteiten ontplooid en zaken in gang gezet, zoals:

  • Het is ons bijvoorbeeld gelukt om afval te laten scheiden op school. In de gangen staan prullenbakken en ons afval wordt ook gescheiden opgehaald. Dat laatste had gek genoeg de meeste voeten in de aarde.
  • We hebben ook in het kader van ons Erasmus plus project Green Schools for Green Europe een Eco-Tuin ingericht die wordt onderhouden door leerlingen, docenten en een ouder. Hierin staan planten waar de bijen dol op zijn en kunnen docenten en leerlingen kruiden en bessen plukken.
  • Onze leerlingen blijken ook steeds meer activistisch te worden, zo hebben we met ruim 100 leerlingen en docenten meegedaan aan de schoolstaking voor het klimaat afgelopen september!
  • Bij alle vakken wordt aandacht besteed aan het thema duurzaamheid in brede zin, aan de hand van de SDG's en de thema's van Eco-Schools.
  • We hebben een Groene Muur waarboven inmiddels ook de Groene Vlag prijkt. We merken dat duurzaamheid, het nadenken over duurzaamheid en het lesgeven over duurzaamheid steeds meer gemeengoed is geworden. Dit laten we ook zien op onze open dag waar het Eco-Team de basisschoolleerlingen actief betrekt.

Welke thema’s hebben jullie als focus voor dit jaar? Hoe loopt dat?

‘’Aan de hand van de Eco-scan aan het begin van het jaar bleek dat we het meeste werk te verzetten hadden op de thema’s Voedsel en Spullen. Als gevolg zijn we ons daar ook extra op gaan richten dit jaar.

Het Eco-Team organiseerde in de eerste schoolexamenweek een “Kledingruil-studeercafé". Alle leerlingen werden uitgenodigd kleding om te ruilen in te leveren, waarmee in de mediatheek van onze school een kledingwinkel werd ingericht. Wie iets had ingeleverd, kon iets anders weer meenemen. Daarnaast bakten de leerlingen van het Eco-Team en een aantal docenten een week lang heerlijke taarten, cakes en koekjes om de examenkandidaten tijdens het studeren in de mediatheek wat te laten ontspannen met thee, koffie en wat lekkers. Daarvoor betaalden ze een bescheiden bedrag, dat later werd gedoneerd aan de voedselbank.

Rond de kerstperiode organiseerde het Eco-Team een inzamelingsactie voor de voedselbank. Leerlingen konden spullen daarvoor inleveren, die door het Eco-Team naar de voedselbank werden gebracht. Bij het inleveren van de spullen konden de leerlingen een kaartje afgeven met een lieve boodschap voor een medeleerling.’’

Een van de projecten die we vinden opvallen is jullie jaarlijkse deelname aan de Week zonder Vlees. Wat voor activiteiten deden jullie rondom de Week zonder Vlees? En wat waren de reacties?

‘’In andere jaren hebben we inderdaad op school wat georganiseerd rondom deze dag, zoals de pimp-je-broodje actie. Dit jaar is dat wat anders gelopen. Om onze activiteiten te verbeteren zijn we ons in de loop van dit jaar gaan richten op projectmanagement en hoe we het beste goedlopende activiteiten kunnen organiseren. We doen dan van te voren ook een analyse om te kijken of iets haalbaar is. De Week zonder Vlees viel dit jaar samen met een heel drukke schoolweek en na een analyse was onze inschatting – ook in overleg met onze docenten – dat deze activiteit zo niet goed uit de verf zou komen. Dus hebben we er vanaf gezien. Hopelijk kan het volgend jaar wel weer. Maar we zijn er op andere manieren wel actief mee bezig, bijvoorbeeld door tijdens de bakactie voor examenleerlingen zoveel mogelijk zonder zuivel te bakken!’’

Waar kijken jullie voor de rest van het jaar nog naar uit?

‘’Het schooljaar is bijna ten einde, maar we zitten nu nog midden in de Bijenweek. Er is een quiz over bijen, die leerlingen kunnen doen door een QR-code te scannen. De klas die de meeste punten haalt, wint een bijen-gerelateerde prijs. In de brugklassen geven leerlingen van het Eco-Team in tweetallen een workshop over bijen, waarbij ze eerst informatie geven over het belang van deze insecten en de gevaren die hen bedreigen, en daarna met de brugklassers aan de gang gaan om een bloemenbom te maken.

Volgend schooljaar is het afsluitende jaar van ons Green Schools Erasmus project. In september ontvangen we dan leerlingen van onze partnerscholen en gaan een week lang aan de slag met duurzaamheid bij de kunst- en sportlessen. Een aantal leden van het Eco-team gaan ook mee op uitwisseling naar Italië en Turkije binnen het Green Schools project. Daar hebben we alvast heel veel zin in!‘’